Οι καθηγητές μας

Το διδακτικό προσωπικό της Rethink Education αποτελείται από κορυφαίους καθηγητές στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης.

Πτυχιούχοι καθηγητές Ελληνικών ή Ξένων Πανεπιστημίων, με σημαντική ακαδημαϊκή αλλά και πρακτική εκπαίδευση αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας μας, με κύριο στόχο το σεβασμό στους μαθητές και τη συνεχή εκπαίδευσή τους εντός και εκτός τάξης.

Η πολυετής εμπειρία τους στη διδασκαλία των γλωσσών σαν ξένη γλώσσα και η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους συμβάλει στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος μάθησης, στο οποίο οι μαθητές εξελίσσονται διαρκώς.

Η ομάδα μας αποτελείται από φιλικούς και εξυπηρετικούς καθηγητές, έμπειρους στην διαπολιτισμική επικοινωνία.

Απαραίτητα προσόντα καθηγητών της Rethink Education:

  • Άριστη γνώση της γλώσσας που διδάσκουν, είτε πρόκειται για τη μητρική τους είτε όχι
  • Προτιμάμε οι καθηγητές μας να έχουν επαγγελματική ή προσωπική εμπειρία της ζωής σε μια ξένη χώρα
  • Απαραίτητο μέρος της γενικότερης εκπαίδευσής τους να είναι η γνώση της κουλτούρας και του πολιτισμού της γλώσσας της χώρας που διδάσκουν
  •  Οι καθηγητές μας έχουν επίσης επιλεγεί για τις διαπροσωπικές τους ικανότητες και την ευρύτητα πνεύματος τους προς άλλες χώρες και πολιτισμούς
  • Οι καθηγητές μας διακρίνονται για τον ενθουσιασμό και τον αυθορμητισμό τους, χαρακτηριστικά που εγγυώνται επαγγελματισμό και ζωντανό περιβάλλον στην τάξη

Ακαδημαϊκή διεύθυνση

Γραμματειακή υποστήριξη

Καθηγητές

Μέτρα Προστασίας Covid-19

Το κέντρο μας