Ελληνικά

ως ξένη γλώσσα

Ενήλικες

Γενικά Ελληνικά ως Ξένη Γλώσσα

Προγράμματα ελληνικών ως ξένη γλώσσα για ενήλικες

Τμήμα Πιστοποιήσεων

Προετοιμασίας εξετάσεων των μεγαλύτερων και διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων πιστοποίησης γλωσσομάθειας.

Επιπλέον Γλώσσες

Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, εφήβους και ενήλικες