Αγγλικά

Αγγλικά > Παιδιά & Έφηβοι > 6-8 ετών

Τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν το αλφάβητο, το βασικό λεξιλόγιο από το άμεσο περιβάλλον τους και τις δομές της γλώσσας μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες. Η μέθοδος περιλαμβάνει συνδυαστικά διάφορα εκπαιδευτικά μέσα ώστε τα παιδιά να κατακτήσουν τη γλώσσα σαν να είναι η μητρική τους.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν συνδυαστικά:

  • Εμπλουτισμό του γνωστικού πεδίου ων μαθητών μέσα από τη γνωριμία με τον κόσμο γύρω τους (CLIL: Content & Language Integrated Learning)
  • Χρήση έντυπου και ηλεκτρονικού βιβλίου
  • Χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας σε ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον
  • Ειδικά διαμορφωμένα μαθήματα Phonics για σωστή εκμάθηση προφοράς
  • Πλήρως διαδραστικό τρόπο διδασκαλίας
  • Μοναδικό σύστημα εκμάθησης βασικών κανόνων προγραμματισμού και ρομποτικής, επίλυσης προβλημάτων λογικής και διασκέδασης – Bee Bot

ειδικά σχεδιασμένα επιτραπέζια παιχνίδια, θεατρικό παιχνίδι, διαδραστικό, μίμηση, τραγούδια, μουσικό κινητικό παιχνίδι, προσομοίωση μαγειρικής, παιδικά, ταινίες στα αγγλικά, χειροτεχνίες

Δώστε τη δυνατότητα στο παιδί σας να μεγαλώσει μέσα
σε ένα αγγλόφωνο περιβάλλον