Γερμανικά

Γερμανικά > Ενήλικες > Γλωσσικές δεξιότητες

Στη Rethink Education, οι σπουδαστές μπορούν να συμμετέχουν σε επιπρόσθετα προγράμματα σύντομης διάρκειας (είτε παράλληλα με το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν είτε να τα επιλέξουν ως αυτόνομα προγράμματα) τα οποία καλύπτουν μεμονωμένα ή συνδυαστικά τις βασικές δεξιότητες στη γλώσσα.

Τα προγράμματα των γλωσσικών δεξιοτήτων έχουν σαν στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη, ενδυνάμωση και πρακτική χρήση συγκεκριμένων δεξιοτήτων, ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες των σπουδαστών.

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν από τα παρακάτω τμήματα δεξιοτήτων:

 • Speaking Booster Class
  Πρόγραμμα που στοχεύει στη διαρκή πρακτική εξάσκηση του προφορικού λόγου μέσα από ρεαλιστικές καταστάσεις, με θεματολογία ανάλογης της ηλικίας των σπουδαστών.
  Σε επίπεδο πιστοποίησης, οι μαθητές εξοικειώνονται περαιτέρω με τη διαδικασία των προφορικών εξετάσεων και εξασκούνται σε τεχνικές μέσω προσομοίωσης προφορικών εξετάσεων.

 • Listening Booster Class
  Πρόγραμμα βασισμένο στην εκπαίδευση των μαθητών στην ακουστική κατανόηση καθώς και στην απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων πιστοποίησης.

 • Writing Booster Class
  Πρόγραμμα που ενδυναμώνει την παραγωγή γραπτού λόγου, μέσα από θεματολογία που παρακινεί το ενδιαφέρον των μαθητών. Στόχο έχει την επανάληψη και εμπέδωση όλων των ειδών γραπτού λόγου που απαιτούνται ανά ηλικία και τεχνικές βελτίωσης του γραπτού λόγου.
  Σε επίπεδο πιστοποίησης, οι μαθητές εξοικειώνονται περαιτέρω με τη διαδικασία του γραπτού λόγου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και εξασκούνται σε τεχνικές μέσω προσομοίωσης γραπτών εξετάσεων.

 • Reading Booster Class
  Πρόγραμμα που ενισχύει τις τεχνικές κατανόησης του γραπτού λόγου. Μέσα από την εξοικείωση των μαθητών με διάφορα είδη κειμένων οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις τεχνικές κατανόησης κειμένου και αποκτούν την ικανότητα να αναγνωρίζουν είδη γραφής, όπως δοκίμια, επιστημονικά άρθρα, δημοσιογραφικά άρθρα και άλλα, καθώς και τη χρησιμότητά τους στην καθημερινότητά τους.
  Σε επίπεδο πιστοποίησης, οι μαθητές εξοικειώνονται περαιτέρω με τη διαδικασία της κατανόησης κειμένου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και εξασκούνται σε τεχνικές μέσω προσομοίωσης εξετάσεων κατανόησης κειμένου.

Ταχύρρυθμα Γερμανικά

Θέλεις να σπουδάσεις ή ψάχνεις για εργασία στη Γερμανία;
Επέλεξε τώρα ένα από τα ταχύρρυθμα τμήματα γερμανικών και απόκτησε το επίπεδο που σου ζητείται.

Μέσα σε τρεις μήνες μάθε να μιλάς και να χρησιμοποιείς τη γλώσσα για τις άμεσες καθημερινές ανάγκες σου.

Χρειάζεσαι ανώτερο επίπεδο; Συνέχισε τα καθημερινά εντατικά μαθήματα και απέκτησε Β2 επίπεδο μέσα σε ένα μόλις χρόνο.

Γιατί;

 • Για άμεση επιτυχία στους στόχους σου
 • Για άριστη γνώση της γλώσσας
 • Για να κάνεις τη διαφορά στο χώρο εργασίας σου
 • Το πρόγραμμα έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία σπουδαστές που αναζητούσαν εργασία στη Γερμανία, παρακολούθησαν το εντατικό πρόγραμμα γερμανικών, εξασφάλισαν τη θέση εργασίας τους ως ιατρικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί αλλά και σύμβουλοι επιχειρήσεων και αυτή τη στιγμή διαπρέπουν στον τομέα τους.