Ισπανικά

Ισπανικά > Ενήλικες> Τμήμα γλωσσικών δεξιοτήτων

Στη Rethink Education, οι σπουδαστές μπορούν να συμμετέχουν σε επιπρόσθετα προγράμματα σύντομης διάρκειας (είτε παράλληλα με το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν είτε να τα επιλέξουν ως αυτόνομα προγράμματα) τα οποία καλύπτουν μεμονωμένα ή συνδυαστικά τις βασικές δεξιότητες στη γλώσσα.

Τα προγράμματα των γλωσσικών δεξιοτήτων έχουν σα στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες των σπουδαστών, την στοχευόμενη ενδυνάμωσή τους και την πρακτική χρήση τους.

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν από τα παρακάτω τμήματα δεξιοτήτων

 • Speaking Booster Class

Πρόγραμμα που στοχεύει στη διαρκή πρακτική εξάσκηση του προφορικού λόγου μέσα από ρεαλιστικές καταστάσεις, με θεματολογία ανάλογης της ηλικίας των σπουδαστών.

Σε επίπεδο πιστοποίησης, οι σπουδαστές εξοικειώνονται περαιτέρω με τη διαδικασία των προφορικών εξετάσεων και εξασκούνται σε τεχνικές μέσω προσομοίωσης προφορικών εξετάσεων.

 • Listening Booster Class

Πρόγραμμα βασισμένο στην εκπαίδευση των σπουδαστών στην ακουστική κατανόηση και των διαφόρων δεξιοτήτων που απαιτούνται τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων πιστοποίησης.

 • Writing Booster Class

Πρόγραμμα που ενδυναμώνει την παραγωγή γραπτού λόγου, μέσα από θεματολογία που παρακινεί το ενδιαφέρον των μαθητών. Στόχο έχει την επανάληψη και εμπέδωση όλων των ειδών γραπτού λόγου που απαιτούνται ανά ηλικία και τεχνικές βελτίωσης του γραπτού λόγου.

Σε επίπεδο πιστοποίησης, οι σπουδαστές εξοικειώνονται περαιτέρω με τη διαδικασία του γραπτού λόγου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και εξασκούνται σε τεχνικές μέσω προσομοίωσης γραπτών εξετάσεων.

 • Reading Booster Class

Πρόγραμμα που ενισχύει τις τεχνικές κατανόησης του γραπτού λόγου. Μέσα από την έκθεση των σπουδαστών σε διάφορα είδη κειμένων, μαθαίνουν τρόπους κατανόησης και να αναγνωρίζουν είδη κειμένου, όπως ιστορίες, επιστημονικά άρθρα, άρθρα περιοδικών και άλλα καθώς και τη χρησιμότητά τους στην καθημερινότητά τους.

Σε επίπεδο πιστοποίησης, οι σπουδαστές εξοικειώνονται περαιτέρω με τη διαδικασία της κατανόησης κειμένου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και εξασκούνται σε τεχνικές μέσω προσομοίωσης εξετάσεων κατανόησης κειμένου.Μαθήματα Σαββάτου

 

Έχετε περιορισμένο χρόνο, αλλά θέλετε να μάθετε ισπανικά; Επιλέξτε το πρόγραμμα μαθημάτων του Σαββάτου και ανακαλύψτε τη μαγεία της ισπανικής γλώσσας.

Πρόγραμμα για ενήλικες από 18+ ετών που καλύπτει τις απαραίτητες δεξιότητες στη γλώσσα για άμεση επικοινωνία. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται αρχικά στον προφορικό λόγο και την ακουστική κατανόηση και ενσωματώνει γραφή και ανάγνωση με φυσικό τρόπο, αφού έχετε μάθει να μιλάτε σωστά τη γλώσσα.

Μαθήματα Ισπανικών

 • Για επικοινωνία με εκατομμύρια ομιλητές της
  ισπανικής γλώσσας
 • Για ανταγωνιστικό βιογραφικό
 • Για εισαγωγή σε Πανεπιστήμια στην Ισπανία
 • Για γνωριμία με τις τέχνες και τον πολιτισμό
  των ισπανόφωνων χωρών
 •