Ισπανικά

Παιδιά & Έφηβοι

Παιδιά και Έφηβοι 9 έως 16 ετών

Προγράμματα ισπανικής γλώσσας για παιδιά από Δ Δημοτικού έως B Λυκείου

Προετοιμασία για Πανελλήνιες

Προετοιμασία για το ειδικό μάθημα των ισπανικών των Πανελληνίων Εξετάσεων

Πιστοποιήσεις για 12+

Προετοιμασίας εξετάσεων των μεγαλύτερων και διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων πιστοποίησης γλωσσομάθειας.

Τμήματα Γλωσσικών Δεξιοτήτων

Σύντομης διάρκειας εντατικά προγράμματα που καλύπτουν τις απαραίτητες δεξιότητες στη γλώσσα

Ενήλικες

Γενικά Ισπανικά

Προγράμματα ισπανικών για ενήλικες από 16+ ετών

Τμήμα Πιστοποιήσεων

Προετοιμασίας εξετάσεων των μεγαλύτερων και διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων πιστοποίησης γλωσσομάθειας.

Τμήματα Γλωσσικών Δεξιοτήτων

Σύντομης διάρκειας εντατικά προγράμματα που καλύπτουν τις απαραίτητες δεξιότητες στη γλώσσα

Επιπλέον Γλώσσες

Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες