Ισπανικά

Ισπανικά > Παιδιά & Έφηβοι > 9-16 ετών

Οι μαθητές γνωρίζουν συστηματικά την ισπανική γλώσσα μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον που εμπνέει τη μάθηση.

Τα μαθήματα γίνονται  αποκλειστικά στην ισπανική γλώσσα χρησιμοποιώ ντας σύγχρονη βιβλιογραφία με θεματολογία ανάλογη της ηλικίας των μαθητών. Οι εκπαιδευτικές σειρές που χρησιμοποιούμε συνοδεύονται από ψηφιακό υλικό στο οποίο έχει πρόσβαση ο μαθητής στο σχολείο και στο σπίτι μέσα από ασφαλή διαδικτυακή πλατφόρμα (online activities, games and εκπαιδευτικά blogs).

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσει ότι οι μαθητές απολαμβάνουν τα μαθήματα ισπανικών τους που επιλέγουν να παρακολουθήσουν. Οι δραστηριότητες στην τάξη είναι επομένως ποικίλες και περιλαμβάνουν εργασίες ή παιχνίδια που κάνουν τη διαδικασία μάθησης ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική.

Ταυτόχρονα, οι μαθητές εκτίθενται σε πλήθος πολιτιστικών και ιστορικών δρώμενων του ισπανόφωνου κόσμου, αποκτώντας μια πιο σφαιρική κατανόηση της γλώσσας και του πολιτισμού των ισπανόφωνων χωρών.

Το πρόγραμμά μας στοχεύει να:

  • εμπλουτίσει το λεξιλόγιο των μαθητών

  • βελτιώσει την ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας

  • ενισχύσει τις απαραίτητες τεχνικές και μηχανισμούς επικοινωνίας που απαιτούνται στην καθημερινή χρήση της γλώσσας

  • ενδυναμώσει τη γνώση γύρω από την ισπανική κουλτούρα και πολιτισμό που προέρχεται από κάθε ισπανόφωνη χώρα (Ισπανία, Λατινική Αμερική κτλ)

  • βοηθήσει στη βαθύτερη κατανόηση της γλώσσας

  • ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των μαθητών

Ισπανικά για παιδιά & έφηβους

Επιλέξτε ανάμεσα στα παιδικά ή εφηβικά προγράμματα ισπανικών για το παιδί σας και δώστε του την απαραίτητη βάση που χρειάζεται για έναν κόσμο γεμάτο μελλοντικές ευκαιρίες.

Μαθαίνοντας ισπανικά, μια από τις περισσότερο ομιλούμενες γλώσσες του κόσμου, το παιδί σας θα αποκτήσει πολύτιμα προσόντα από μικρή ηλικία καθώς θα μπορεί να επικοινωνεί σε μια από τις πιο όμορφες γλώσσες και με εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο.

  • Αποκλειστική χρήση της ισπανικής γλώσσας

  • Γνωριμία με την ισπανική κουλτούρα

  • Βιωματικός τρόπος εκμάθησης της γλώσσας

Όλο και περισσότεροι επιλέγουν τα ισπανικά ως τη βασική δεύτερη γλώσσα για τα παιδιά τους, αναγνωρίζοντας τα οφέλη που αποκομίζουν τα παιδιά μαθαίνοντας μια από τις πιο σημαντικές γλώσσες από μικρή ηλικία.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες