Αγγλικά

Αγγλικά > Ενήλικες> Προγρ. ορολογίας και ειδικότητας

Εξειδικευμένα προγράμματα επαγγελματικής ορολογίας που αφορούν επαγγελματίες οι οποίοι χρειάζονται συγκεκριμένες δεξιότητες καθώς και κατανόηση/χρήση εξειδικευμένου λεξιλογίου για να ανταπεξέλθουν και να επιτύχουν στον επαγγελματικό τους τομέα.

Για τη συμμετοχή σε κάποιο Vocational English & English for Specific Purposes πρόγραμμα χρειάζεται να αναλυθούν οι ανάγκες του κάθε σπουδαστή απαντώντας στα παρακάτω κύρια ερωτήματα:

Ποιες είναι οι προτεραιότητές μου;
Ποιο είναι το τρέχον επίπεδο μου στη γλώσσα;
Ποιο είναι το επιθυμητό επίπεδο που θέλω να φτάσω;
Τι χρονικό περιθώριο έχω;
Τα εξειδικευμένα αυτά προγράμματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δεξιοτήτων και προσόντων και προσφέρονται ενδεικτικά στις παρακάτω ειδικότητες.

 • Ιατρικά Αγγλικά
 • Αγγλικά για επαγγελματίες στον τομέα της Υγείας
 • Νομικά Αγγλικά
 • Οικονομικά Αγγλικά
 • Αγγλικά για αεροπόρους
 • Αγγλικά για αστυνομία
 • Αγγλικά για πολιτικούς μηχανικούς
 • Αγγλικά για Ξενοδοχειακούς Υπαλλήλους

 

Όλα τα προγράμματα χρησιμοποιούν αυθεντικό υλικό και οι σπουδαστές μέσα από πρακτική εξάσκηση ενδυναμώνουν τις απαραίτητες για το επάγγελμά τους γλωσσικές δεξιότητες και βελτιώνουν το επίπεδό τους.

Συγκεκριμένα, τα Vocational English & English for Specific Purposes προγράμματα περιλαμβάνουν:

 • Αποκλειστική χρήση της αγγλικής γλώσσας
 • Αυθεντικά κείμενα για κατανόηση της γλώσσας σε πραγματικές καταστάσεις, προσφέροντας αμέτρητες ευκαιρίες για συζήτηση
 • Videos για οπτικοποίηση και άμεση κατανόηση των φαινομένων
 • Προσομοίωση καταστάσεων και πρακτική εφαρμογή των φαινομένων
 • Case studies από την προσωπική εμπειρία των σπουδαστών
 • Δημιουργία projects
 • Online εξάσκηση


Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραμμάτων Vocational English & English for Specific Purposes είναι ο σπουδαστής να έχει επίπεδο τουλάχιστον B1 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών (Common European Framework).

Σε κάθε περίπτωση, το επίπεδο του σπουδαστή αξιολογείται από την Ακαδημαϊκή Διεύθυνση της Rethink Education κατά την αρχική συνάντηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής παρακολούθηση των προγραμμάτων Vocational English & English for Specific Purposes.

Μαθαίνω καλύτερα

Τι θέλω να μάθω και γιατί;

Πόσο χρόνο έχω και μπορώ να αφιερώσω;

Ποιες προσωπικές μου εμπειρίες μπορούν να με βοηθήσουν στη γρήγορη εκμάθηση της γλώσσας;

Εάν μιλάω άλλες γλώσσες, ποια στοιχεία με βοήθησαν να τις μάθω;

Σε ποιες γλωσσικές δεξιότητες είμαι καλός και σε ποιες χρειάζομαι περισσότερη βοήθεια;

Η Ακαδημαϊκή Διεύθυνση του Κέντρου Rethink Education με την πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία των αγγλικών ως ξένη γλώσσα σε ενήλικους σπουδαστές, είναι σε θέση να σας βοηθήσει να επιλέξετε το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σας, καθώς και τον τρόπο εκπαίδευσης (με φυσική παρουσία, blended learning ή online learning).

We’ve got you covered!

Το Κέντρο μας, ως εγκεκριμένο εξεταστικό Κέντρο LanguageCert, σας δίνει τη δυνατότητα να επωφεληθείτε διπλά, βελτιώνοντας το επίπεδό σας στα Αγγλικά και πιστοποιώντας τις γνώσεις σας.

Παρακολουθώντας τα τμήματα ενηλίκων, από επίπεδο αρχαρίων Α1 μέχρι και επίπεδο Proficiency C2, μπορείτε να δώσετε τις εξετάσεις γλωσσομάθειας LanguageCert για να πιστοποιήσετε το επίπεδό σας. Οι γραπτές και οι προφορικές εξετάσεις είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και μπορείτε να τις δώσετε ξεχωριστά.

Εμείς, σας καλύπτουμε το κόστος της προφορικής εξέτασης LanguageCert του επιπέδου σας. Εσείς, καταβάλετε μόνο το γραπτό μέρος της εξέτασης, εφόσον επιθυμείτε να δώσετε και γραπτές εξετάσεις.