Αγγλικά

Αγγλικά > Ενήλικες> Business English

Μαθήματα αγγλικών για Business English σε ενήλικους σπουδαστές.

Τα προγράμματα σπουδών που καλύπτουν όλο το φάσμα των Business English απευθύνονται σε σπουδαστές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις στο γενικό κομμάτι των Επιχειρησιακών αγγλικών σε βασικό ή προχωρημένο επίπεδο, όσο και πιο εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στην ειδικότητά τους (Vocational English, English for Specific Purposes).

Τα τμήματα Business English αφορούν σπουδαστές από 18 ετών και καλύπτουν δεξιότητες όπως:

 • Καθημερινή επικοινωνία στο χώρο εργασίας
 • Συμμετοχή και διαχείριση επαγγελματικών συναντήσεων
 • Κατανόηση επαγγελματικής παρουσίασης
 • Τεχνικές επαγγελματικής παρουσίασης
 • Εξάσκηση σε τεχνικές αυτοπεποίθησης κατά τη διάρκεια παρουσιάσεων
 • Εξάσκηση σε λεξιλόγιο και τεχνικές επαγγελματικής διαπραγμάτευσης
 • Χειρισμό αριθμών και οικονομικών στοιχείων
 • Κατανόηση και παραγωγή οικονομικών εκθέσεων
 • Περιγραφή γραφημάτων
 • Λεξιλόγιο σχετικά με το άμεσο επαγγελματικό περιβάλλον
 • Επαγγελματική αλληλογραφία και e-mails

 

Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών δημιουργείται ανάλογα με τις ανάγκες του σπουδαστή, τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο.

Τα μαθήματα γίνονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, με σύγχρονη βιβλιογραφία και θεματολογία ανάλογη των επαγγελματικών δεξιοτήτων που χρειάζονται οι σπουδαστές. Οι εκπαιδευτικές σειρές που χρησιμοποιούμε συνοδεύονται από πλούσιο ψηφιακό υλικό στο οποίο έχει πρόσβαση ο σπουδαστής στο σπίτι ή και στο χώρο εργασίας μέσα από εκπαιδευτική διαδικτυακή πλατφόρμα (online workbooks, vocabulary practice and extra activities).

Τα προγράμματα Business English δίνουν τη δυνατότητα, σε όσους σπουδαστές επιθυμούν, να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας Cambridge English: Business Certificates στα επίπεδα Preliminary (B1), Vantage (B2) και Higher (C1).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραμμάτων Business English είναι ο σπουδαστής να έχει επίπεδο τουλάχιστον Α2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών (Common European Framework).

Σε κάθε περίπτωση, το επίπεδο του σπουδαστή αξιολογείται από την Ακαδημαϊκή Διεύθυνση της Rethink Education κατά την αρχική συνάντηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής παρακολούθηση των προγραμμάτων.

Μαθαίνω καλύτερα

Τι θέλω να μάθω και γιατί;

Πόσο χρόνο έχω και μπορώ να αφιερώσω;

Ποιες προσωπικές μου εμπειρίες μπορούν να με βοηθήσουν στη γρήγορη εκμάθηση της γλώσσας;

Εάν μιλάω άλλες γλώσσες, ποια στοιχεία με βοήθησαν να τις μάθω;

Σε ποιες γλωσσικές δεξιότητες είμαι καλός και σε ποιες χρειάζομαι περισσότερη βοήθεια;

Η Ακαδημαϊκή Διεύθυνση του Κέντρου Rethink Education με την πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία των αγγλικών ως ξένη γλώσσα σε ενήλικους σπουδαστές, είναι σε θέση να σας βοηθήσει να επιλέξετε το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σας, καθώς και τον τρόπο εκπαίδευσης (με φυσική παρουσία, blended learning ή online learning).

We’ve got you covered!

Το Κέντρο μας, σας δίνει τη δυνατότητα να επωφεληθείτε διπλά, βελτιώνοντας το επίπεδό σας στα Αγγλικά και πιστοποιώντας τις γνώσεις σας.

Παρακολουθώντας τα τμήματα ενηλίκων, από επίπεδο αρχαρίων Α1 μέχρι και επίπεδο Proficiency C2, μπορείτε να δώσετε εξετάσεις γλωσσομάθειας για τους φορείς Cambridge Assessment English, Michigan Language Assessment ή English Speaking Board (ESB) για να πιστοποιήσετε το επίπεδό σας. 

Και οι τρεις φορείς πιστοποίησης επιπέδου γλωσσομάθειας αναγνωρίζονται στο εξωτερικό (ισχύουν προϋποθέσεις), αλλά στον ΑΣΕΠ.