Γαλλικά

Γαλλικά > Ενήλικες> Τμήμα πιστοποιήσεων

Στη Rethink Education γίνεται ξεκάθαρος διαχωρισμός των ενηλίκων σπουδαστών σε εκείνους που επιθυμούν απλά να μάθουν τη γλώσσα για πρακτικούς λόγους και σε εκείνους που επιθυμούν να πιστοποιήσουν το επίπεδό τους μέσω εξετάσεων.

Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούμε στα τμήματα πιστοποιήσεων καλύπτει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζεται ο ενήλικας σπουδαστής για την ταχύρρυθμη εκπαίδευσή του στη γλώσσα και στις τεχνικές των εξετάσεων πιστοποίησης.

Τα τμήματα πιστοποιήσεων λειτουργούν επιπρόσθετα με την γενική γλωσσική εκπαίδευση των σπουδαστών, παρέχοντας ευελιξία σε όσους επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις να τα παρακολουθήσουν.

Όλα τα τμήματα πιστοποιήσεων διδάσκουν εξειδικευμένοι καθηγητές με μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία γαλλικών ως ξένη γλώσσα καθώς και σε τμήματα πιστοποιήσεων και σε συνδυασμό με τους σύμβουλους-καθηγητές φροντίζουν για την επιτυχία των σπουδαστών στις εξετάσεις καθώς:
Διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για να διδάξουν γαλλικά ως ξένη γλώσσα
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι αποκλειστικά η γαλλική γλώσσα
Έχουν άριστη γνώση των εξετάσεων και των απαιτήσεών τους καθώς και του τρόπου διεξαγωγής τους

Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, παρέχουμε τα κατάλληλα εφόδια για την επιτυχία στις εξετάσεις και την πλήρη εξοικείωση με τη διαδικασία της επιλεγμένης εξέτασης.

Γαλλική Γλώσσα

Με παρουσία και στις πέντε ηπείρους, με εκατομμύρια ομιλητές σαν πρώτη, δεύτερη ή ξένη γλώσσα και απαραίτητη προϋπόθεση για την απασχόληση σε διεθνείς οργανισμούς, η γαλλική γλώσσα προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες για να γνωρίσετε τον κόσμο.

Στη Rethink Education είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα για εσάς. Επιλέξτε ανάμεσα σε κλασσικά ή ταχύρρυθμα προγράμματα γαλλικών ή απλά επιλέξτε από τα τμήματα βελτίωσης συγκεκριμένων δεξιοτήτων στη γλώσσα.

Ο κόσμος γύρω μας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Είσαστε έτοιμοι;

  • Χρησιμοποιώ τη γλώσσα σε πραγματικές καταστάσεις
  • Διαβάζω αυθεντικά κείμενα
  • Μαθαίνω αυτά που χρειάζομαι
  • Βλέπω γαλλικές ταινίες
  • Συζητάω πάνω σε θέματα που με ενδιαφέρουν


Επικοινωνήστε μαζί μας για να επιλέξουμε μαζί το κατάλληλο πρόγραμμα για εσάς