Γαλλικά

Γαλλικά > Παιδιά & Έφηβοι > 6-8 ετών

Τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν το αλφάβητο, το βασικό λεξιλόγιο από το άμεσο περιβάλλον τους και τις δομές της γλώσσας μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες. Η μέθοδος περιλαμβάνει συνδυαστικά διάφορα εκπαιδευτικά μέσα ώστε τα παιδιά να κατακτήσουν τη γλώσσα σαν να είναι η μητρική τους.

Στόχος των παιδικών προγραμμάτων γαλλικής γλώσσας ηλικίας 6-8 είναι η απόκτηση των εξής δεξιοτήτων και γνώσεων:

 • Γραφή, μικρά και κεφαλαία γράμματα: μικρές, απλές λέξεις
 • Ανάγνωση: μικρές λέξεις και προτάσεις, ακόμη και μικρά κείμενα
 • Κατανόηση: διαφοροποίηση των ήχων, συλλαβές σε διαφορετικές καταστάσεις
 • Μαθηματικά: αριθμοί (γραπτά και προφορικά), σύμβολα μαθηματικών πράξεων, πρόσθεση και αφαίρεση
 • Φύση και Επιστήμη: παρατήρηση διάφορων μορφών ζωής σε πραγματικό ή εικονικό περιβάλλον
 • Χρόνος: χρονικά φαινόμενα (εποχές), εβδομάδες, μήνες, ώρα, ημερομηνία
 • Τέχνες: σχέδιο, ζωγραφική και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, πειραματισμός με διαφορετικά υλικά.
 • Εισαγωγή στη Γαλλική κουλτούρα και πολιτισμό.


Τα μαθήματα περιλαμβάνουν συνδυαστικά:

 • Χρήση έντυπου και ηλεκτρονικού βιβλίου
 • Χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας σε ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον
 • Ειδικά διαμορφωμένα μαθήματα Phonics για σωστή εκμάθηση προφοράς
 • Πλήρως διαδραστικό τρόπο διδασκαλίας
 • Μοναδικό σύστημα εκμάθησης βασικών κανόνων προγραμματισμού και ρομποτικής, επίλυσης προβλημάτων λογικής και διασκέδασης – Bee Bot

Άμεση Επικοινωνία

Η ανάπτυξη ισχυρών δεξιοτήτων προφορικής επικοινωνίας παρέχει τα θεμέλια στους μαθητές για να διαβάζουν και να γράφουν αποτελεσματικά.

Τα προγράμματα γλώσσας στο Κέντρο Rethink Education δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να μιλήσουν από την πρώτη ημέρα.

Έτσι, αποκτούν άμεση αυτοπεποίθηση και ισχυρό κίνητρο για να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη γλώσσα και να αναπτύξουν όλες τις γλωσσικές δεξιότητες με επιτυχία.

Κατανόηση σημαίνει

 • Να ακούω σωστά τη γλώσσα να ομιλείται
 • Να μαθαίνω με βιωματικό τρόπο λέξεις και φράσεις
 • Να χρησιμοποιώ τη γλώσσα για να επικοινωνήσω
 • Να μαθαίνω μέσα από λάθη
 • Να αποκτώ γενικές γνώσεις μέσω της γλώσσας που μαθαίνω

  Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματά μας.