Ελληνικά

Ελληνικά > Γενικά Ελληνικά ως ξένη γλώσσα

Τα τμήματα ενηλίκων για ελληνικά ως ξένη γλώσσα καλύπτουν όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας, από A1 έως και C2 επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου και απευθύνονται σε σπουδαστές από 18 ετών και άνω.

Τα μαθήματα ελληνικών χρησιμοποιούν τα αγγλικά ως μέσο επικοινωνίας, ειδικά όταν τα τμήματα είναι με σπουδαστές από διάφορες εθνικότητες.

Στόχος των προγραμμάτων είναι να καλυφθούν οι απαραίτητες δεξιότητες που έχουν άμεση ανάγκη οι ενήλικοι σπουδαστές, κυρίως στην προφορική επικοινωνία και την ακουστική κατανόηση, αλλά και τις ανάλογες δεξιότητες στον γραπτό λόγο και την κατανόηση κειμένου.

Μέσα από προσεκτικά επιλεγμένη βιβλιογραφία ελληνικών και διεθνών εκδοτικών οίκων, με θεματολογία αποκλειστικά ενηλίκων μέσα από την προσωπική και επαγγελματική τους καθημερινότητα, οι ενήλικοι σπουδαστές καλύπτουν όλες τις δεξιότητες που χρειάζονται.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Χρήση της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας ώς μέσο διδασκαλίας
  • Αυθεντική χρήση της γλώσσας για αποτελεσματικότερη εξάσκηση της ακουστικής κατανόησης
  • Videos για εμπέδωση των φαινομένων μέσα από καθημερινές καταστάσεις
  • Projects για την άμεση εφαρμογή των γλωσσικών φαινομένων
  • Συνεχή χρήση του διαδικτύου ως απαραίτητο μέσο για την περαιτέρω εξάσκηση των σπουδαστών
  • Πολιτιστικά και κοινωνικά στοιχεία του τρόπου ζωής της Ελλάδας για ολοκληρωμένη κατανόηση της χρήσης της γλώσσας

Τα τμήματα ενηλίκων χωρίζονται ανάλογα το επίπεδο των σπουδαστών και μπορούν να είναι σύντομης ή μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, ανάλογα τις ανάγκες που επιθυμούν να καλύψουν οι σπουδαστές και το χρονικό διάστημα που απαιτείται.

Το πρόγραμμα Ελληνικά ως Ξένη Γλώσσα προσφέρεται με τρεις τρόπους εκπαίδευσης, με φυσική παρουσία, blended learning ή online learning.

Μαθαίνω Ελληνικά

Προγράμματα σχεδιασμένα για να καλύψουν τις ανάγκες των σπουδαστών που χρειάζονται τα ελληνικά για την καθημερινή χρήση της γλώσσας.

Μέσα από ρεαλιστικές καταστάσεις, οι ενήλικες σπουδαστές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα προφορικά και να επικοινωνούν αποτελεσματικά, μαθαίνοντας τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα.

  • Συνεχή προφορική εξάσκηση
  • Αποτελεσματική ακουστική κατανόηση
  • Καθημερινές εκφράσεις
  • Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες