Γερμανικά

Γερμανικά > Παιδιά & Έφηβοι  > 6-8 ετών

Οι μαθητές εξασκούνται σε όλες τις δεξιότητες της γλώσσας (ακουστική και γραπτή κατανόηση, προφορικό και γραπτό λόγο).

Σε αυτά τα προγράμματα οι μαθητές αναπτύσσουν περισσότερο τα θέματα που διδάχθηκαν στην προσχολική βαθμίδα και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους με νέα θέματα όπως η οικογένεια, η ζωή στο σπίτι και στο σχολείο, τα μέρη του σώματος, ο ελεύθερος χρόνος, το φαγητό και αρχίζουν να γράφουν. Έχουν λίγες ασκήσεις για το σπίτι και ενισχύουν τις γνώσεις τους στα νέα φαινόμενα γραμματικής, τις δομές των προτάσεων και το νέο λεξιλόγιο μέσα από projects. Τραγούδια, ποιήματα και λεξιλογικά παιχνίδια βοηθούν τους μαθητές να μάθουν το λεξιλόγιο και τις γραμματικές δομές με ένα διασκεδαστικό τρόπο.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν συνδυαστικά:

 • Χρήση έντυπου και ηλεκτρονικού βιβλίου
 • Χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας σε ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον
 • Ειδικά διαμορφωμένα μαθήματα Phonics για σωστή εκμάθηση προφοράς
 • Πλήρως διαδραστικό τρόπο διδασκαλίας
 • Μοναδικό σύστημα εκμάθησης βασικών κανόνων προγραμματισμού και ρομποτικής, επίλυσης προβλημάτων λογικής και διασκέδασης – Bee Bot

Μαθήματα Γερμανικών

Τα μαθήματα γίνονται από έμπειρους εκπαιδευτικούς και οι μαθητές μας παράλληλα με τη γλώσσα διδάσκονται και την γερμανική κουλτούρα.

Προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για τις εξετάσεις πιστοποίησης της γερμανικής γλώσσας του Goethe Institut.

Ξεκινήστε νωρίς

 • Συνεχής εξάσκηση στη γλώσσα
 • Ομαδικές εργασίες
  Αποτελεσματική επικοινωνία
 • Επιτυχία στις εξετάσεις
 • Δώστε στο παιδί σας τα εφόδια που χρειάζεται από νωρίς