Γερμανικά

Γερμανικά > Παιδιά & Έφηβοι > 4-5 ετών

Τμήματα προσχολικής ηλικίας 4 – 5 για μια πρώτη γνωριμία με τα γερμανικά.
Μέσα από ένα ευχάριστο και διαδραστικό περιβάλλον μάθησης οι μαθητές εξοικειώνονται με τη γλώσσα χρησιμοποιώντας κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα, προσαρμοσμένα στη μικρή ηλικία των μαθητών.

Τα παιδιά διδάσκονται το λεξιλόγιο μέσα από το ρυθμό, το τραγούδι και το χορό, τις ιστορίες και τα παιχνίδια. Οι περισσότερες δραστηριότητες είναι πρακτικής φύσεως, π.χ. χρησιμοποιώντας μπογιές, πλαστελίνες ή να κάνουν μια φρουτοσαλάτα με παιχνίδια και κατασκευές. Τα παιδιά ενισχύουν τις ικανότητες τους με δημιουργικές δραστηριότητες.

Τα παιδιά εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους σχετικά με την οικογένεια, τον εαυτό τους, το σπίτι, τα ρούχα, τα ψώνια, τα φρούτα και τα λαχανικά, το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Διδάσκουμε επίσης τα χρώματα, τις εποχές, τα μέρη του σώματος, τα οχήματα, τα ζώα και το αλφάβητο. Τα ρήματα εισάγονται μέσα σε φράσεις που αφορούν τα παιδιά. Καθώς οι εποχές αλλάζουν, διδάσκουμε στα παιδιά τις κατάλληλες γερμανικές παραδόσεις και τραγούδια.

Μαθήματα Γερμανικών

Τα μαθήματα γίνονται από έμπειρους εκπαιδευτικούς και οι μαθητές μας παράλληλα με τη γλώσσα διδάσκονται και την γερμανική κουλτούρα.

Προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για τις εξετάσεις πιστοποίησης της γερμανικής γλώσσας του Goethe Institut.

Ξεκινήστε νωρίς

  • Συνεχής εξάσκηση στη γλώσσα
  • Ομαδικές εργασίες
    Αποτελεσματική επικοινωνία
  • Επιτυχία στις εξετάσεις
  • Δώστε στο παιδί σας τα εφόδια που χρειάζεται από νωρίς