Αγγλικά

Αγγλικά > Παιδιά & Έφηβοι > Προετοιμασία για πανελλήνιες

Τα τμήματα προετοιμασίας για το ειδικό μάθημα των αγγλικών των Πανελληνίων Εξετάσεων απευθύνονται σε μαθητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ειδικό μάθημα και χρειάζονται βελτίωση του επιπέδου των αγγλικών τους, εξοικείωση με τη διαδικασία εξετάσεων και εξάσκηση στις τεχνικές και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχία τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι ο μαθητής να έχει επίπεδο τουλάχιστον B1 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών (Common European Framework).

ειδικά σχεδιασμένα επιτραπέζια παιχνίδια, θεατρικό παιχνίδι, διαδραστικό, μίμηση, τραγούδια, μουσικό κινητικό παιχνίδι, προσομοίωση μαγειρικής, παιδικά, ταινίες στα αγγλικά, χειροτεχνίες

Δώστε τη δυνατότητα στο παιδί σας να μεγαλώσει μέσα
σε ένα αγγλόφωνο περιβάλλον