Αγγλικά

Παιδιά & Έφηβοι

Παιδιά 4 έως 5 ετών

Ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα για μικρούς και πολύ μικρούς μαθητές

Παιδιά 6 έως 8 ετών

Προγράμματα αγγλικής γλώσσας για παιδιά από Α έως Γ Δημοτικού

Παιδιά και Έφηβοι 9 έως 16 ετών

Προγράμματα αγγλικής γλώσσας για παιδιά από Δ Δημοτικού έως B Λυκείου

Πιστοποιήσεις για 12+

Προετοιμασίας εξετάσεων των μεγαλύτερων και διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων πιστοποίησης γλωσσομάθειας.

Προετοιμασία για Πανελλήνιες

Προετοιμασία για το ειδικό μάθημα των αγγλικών των Πανελληνίων Εξετάσεων

Τμήματα Γλωσσικών Δεξιοτήτων

Σύντομης διάρκειας εντατικά προγράμματα που καλύπτουν τις απαραίτητες δεξιότητες στη γλώσσα

Ενήλικες

Γενικά Αγγλικά

Προγράμματα αγγλικών για ενήλικες από 16+ ετών

Τμήμα Πιστοποιήσεων

Προετοιμασίας εξετάσεων των μεγαλύτερων και διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων πιστοποίησης γλωσσομάθειας.

IELTS/TOEFL/OET

Προγράμματα προετοιμασίας εξετάσεων IELTS, TOEFL, GMAT, GRE για φοιτητές και ενήλικες από 17+ ετών

Business English

Προγράμματα επιχειρησιακών αγγλικών για ενήλικες

Προγράμματα ορολογίας και ειδικότητας

Προγράμματα αγγλικών επαγγελματικής ορολογίας για ενήλικες από 18+ ετών

Τμήματα Γλωσσικών Δεξιοτήτων

Σύντομης διάρκειας εντατικά προγράμματα που καλύπτουν τις απαραίτητες δεξιότητες στη γλώσσα

Επιπλέον Γλώσσες

Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, εφήβους και ενήλικες