Γαλλικά

Γαλλικά > Ενήλικες> Τμήμα γλωσσικών δεξιοτήτων

Στη Rethink Education, οι σπουδαστές μπορούν να συμμετέχουν σε επιπρόσθετα προγράμματα σύντομης διάρκειας (είτε παράλληλα με το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν είτε να τα επιλέξουν ως αυτόνομα προγράμματα) τα οποία καλύπτουν μεμονωμένα ή συνδυαστικά τις βασικές δεξιότητες στη γλώσσα.

Τα προγράμματα των γλωσσικών δεξιοτήτων έχουν σαν στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη, ενδυνάμωση και πρακτική χρήση συγκεκριμένων δεξιοτήτων, ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες των σπουδαστών.

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν από τα παρακάτω τμήματα δεξιοτήτων

 • Speaking Booster Class
  Πρόγραμμα που στοχεύει στη διαρκή πρακτική εξάσκηση του προφορικού λόγου μέσα από ρεαλιστικές καταστάσεις, με θεματολογία ανάλογη της ηλικίας των σπουδαστών.
  Σε επίπεδο πιστοποίησης, οι σπουδαστές εξοικειώνονται περαιτέρω με τη διαδικασία των προφορικών εξετάσεων και εξασκούνται σε τεχνικές μέσω προσομοίωσης προφορικών εξετάσεων.

 

 • Listening Booster Class
  Πρόγραμμα βασισμένο στην εκπαίδευση των σπουδαστών στην ακουστική κατανόηση καθώς και στην απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων πιστοποίησης.

 • Writing Booster Class
  Πρόγραμμα που ενδυναμώνει την παραγωγή γραπτού λόγου, μέσα από θεματολογία που παρακινεί το ενδιαφέρον των μαθητών. Στόχο έχει την επανάληψη και εμπέδωση όλων των ειδών γραπτού λόγου που απαιτούνται ανά ηλικία και τεχνικές βελτίωσης του γραπτού λόγου.
  Σε επίπεδο πιστοποίησης, οι σπουδαστές εξοικειώνονται περαιτέρω με τη διαδικασία του γραπτού λόγου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και εξασκούνται σε τεχνικές μέσω προσομοίωσης γραπτών εξετάσεων.

 • Reading Booster Class
  Πρόγραμμα που ενισχύει τις τεχνικές κατανόησης του γραπτού λόγου. Μέσα από την εξοικείωση των σπουδαστών με διάφορα είδη κειμένων οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με τις τεχνικές κατανόησης κειμένου και αποκτούν την ικανότητα να αναγνωρίζουν είδη γραφής, όπως δοκίμια, επιστημονικά άρθρα, δημοσιογραφικά άρθρα και άλλα, καθώς και τη χρησιμότητά τους στην καθημερινότητά τους.
  Σε επίπεδο πιστοποίησης, οι σπουδαστές εξοικειώνονται περαιτέρω με τη διαδικασία της κατανόησης κειμένου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και εξασκούνται σε τεχνικές μέσω προσομοίωσης εξετάσεων κατανόησης κειμένου.

Γαλλική Γλώσσα

Με παρουσία και στις πέντε ηπείρους, με εκατομμύρια ομιλητές σαν πρώτη, δεύτερη ή ξένη γλώσσα και απαραίτητη προϋπόθεση για την απασχόληση σε διεθνείς οργανισμούς, η γαλλική γλώσσα προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες για να γνωρίσετε τον κόσμο.

Στη Rethink Education είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα για εσάς. Επιλέξτε ανάμεσα σε κλασσικά ή ταχύρρυθμα προγράμματα γαλλικών ή απλά επιλέξτε από τα τμήματα βελτίωσης συγκεκριμένων δεξιοτήτων στη γλώσσα.

Ο κόσμος γύρω μας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Είσαστε έτοιμοι;

 • Χρησιμοποιώ τη γλώσσα σε πραγματικές καταστάσεις
 • Διαβάζω αυθεντικά κείμενα
 • Μαθαίνω αυτά που χρειάζομαι
 • Βλέπω γαλλικές ταινίες
 • Συζητάω πάνω σε θέματα που με ενδιαφέρουν


Επικοινωνήστε μαζί μας για να επιλέξουμε μαζί το κατάλληλο πρόγραμμα για εσάς