Ισπανικά

Ισπανικά > Ενήλικες> Τμήμα πιστοποιήσεων

Στη Rethink Education γίνεται ξεκάθαρος διαχωρισμός των ενηλίκων σπουδαστών σε εκείνους που επιθυμούν απλά να μάθουν τη γλώσσα για πρακτικούς λόγους και σε εκείνους που επιθυμούν να πιστοποιήσουν το επίπεδό τους μέσω εξετάσεων.

Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούμε στα τμήματα πιστοποιήσεων καλύπτει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζεται ο ενήλικας σπουδαστής για την ταχύρρυθμη εκπαίδευσή του στη γλώσσα και στις τεχνικές των εξετάσεων πιστοποίησης.

Από πιστοποίηση των βασικών γνώσεων και τη χρήση της γλώσσας στην καθημερινή ζωή και την κάλυψη άμεσων αναγκών (DELE A1 & A2) μέχρι την πιστοποίηση της ικανότητας να επικοινωνούν προφορικά και γραπτά με σαφήνεια σε ένα ευρύ φάσμα τόσο συγκεκριμένων όσο και αφηρημένων θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος (DELE B1 & B2) έως την πιστοποίηση γνώσεων στο ανώτατο επίπεδο και σε σύνθετα ή εξειδικευμένα θέματα  (DELE C1 & C2), οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε όλες τις απαραίτητες δεξιότητες στη γλώσσα από εξειδικευμένους και έμπειρους καθηγητές στη διδασκαλία των ισπανικών ως ξένη γλώσσα.

Τα τμήματα πιστοποιήσεων λειτουργούν επιπρόσθετα με την γενική γλωσσική εκπαίδευση των σπουδαστών, παρέχοντας ευελιξία σε όσους επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις να τα παρακολουθήσουν.

Οι καθηγητές σε συνδυασμό με τους σύμβουλους-καθηγητές φροντίζουν για την επιτυχία των σπουδαστών στις εξετάσεις καθώς:

– Έχουν υποχρεωτικά όλα τα προσόντα για να διδάξουν ισπανικά ως ξένη γλώσσα

– Η γλώσσα διδασκαλίας είναι αποκλειστική η ισπανική γλώσσα

– Έχουν άριστη γνώση των εξετάσεων και των απαιτήσεών τους καθώς και του τρόπου διεξαγωγής τους

Σε συνεργασία με το Instituto Cervantes de Atenas, παρέχουμε τα κατάλληλα εφόδια για την επιτυχία στις εξετάσεις και την πλήρη εξοικείωση με τη διαδικασία της επιλεγμένης εξέτασης.

Μαθήματα Σαββάτου

 

Έχετε περιορισμένο χρόνο, αλλά θέλετε να μάθετε ισπανικά; Επιλέξτε το πρόγραμμα μαθημάτων του Σαββάτου και ανακαλύψτε τη μαγεία της ισπανικής γλώσσας.

Πρόγραμμα για ενήλικες από 18+ ετών που καλύπτει τις απαραίτητες δεξιότητες στη γλώσσα για άμεση επικοινωνία. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται αρχικά στον προφορικό λόγο και την ακουστική κατανόηση και ενσωματώνει γραφή και ανάγνωση με φυσικό τρόπο, αφού έχετε μάθει να μιλάτε σωστά τη γλώσσα.

Μαθήματα Ισπανικών

  • Για επικοινωνία με εκατομμύρια ομιλητές της
    ισπανικής γλώσσας
  • Για ανταγωνιστικό βιογραφικό
  • Για εισαγωγή σε Πανεπιστήμια στην Ισπανία
  • Για γνωριμία με τις τέχνες και τον πολιτισμό
    των ισπανόφωνων χωρών
  •