Γερμανικά

Γερμανικά > Παιδιά & Έφηβοι > Προετοιμασία για πανελλήνιες

Τα τμήματα προετοιμασίας για το ειδικό μάθημα των γερμανικών των Πανελληνίων Εξετάσεων απευθύνονται σε μαθητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ειδικό μάθημα και χρειάζονται βελτίωση του επιπέδου των γερμανικών τους, εξοικείωση με τη διαδικασία εξετάσεων και εξάσκηση στις τεχνικές και στις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή έκβασή τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι ο μαθητής να έχει επίπεδο τουλάχιστον B1 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών (Common European Framework).

Μαθήματα Γερμανικών

Τα μαθήματα γίνονται από έμπειρους εκπαιδευτικούς και οι μαθητές μας παράλληλα με τη γλώσσα διδάσκονται και την γερμανική κουλτούρα.

Προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για τις εξετάσεις πιστοποίησης της γερμανικής γλώσσας του Goethe Institut.

Ξεκινήστε νωρίς

  • Συνεχής εξάσκηση στη γλώσσα
  • Ομαδικές εργασίες
    Αποτελεσματική επικοινωνία
  • Επιτυχία στις εξετάσεις
  • Δώστε στο παιδί σας τα εφόδια που χρειάζεται από νωρίς