Αγγλικά

Αγγλικά > Ενήλικες> Ακαδημαϊκά Αγγλικά

Προετοιμασία εξετάσεων

Ειδικά προγράμματα για ακαδημαϊκές εξετάσεις, απαραίτητες για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή για εργασία στο εξωτερικό.

Ειδικά εκπαιδευμένοι καθηγητές στη μεθοδολογία των συγκεκριμένων εξετάσεων αλλά και στη διαδικασία αξιολόγησής τους, προετοιμάζουν τους σπουδαστές για σίγουρη επιτυχία στις εξετάσεις.

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος υπάρχει τακτική πρακτική εξάσκηση για να συνηθίσετε να εργάζεστε υπό συνθήκες εξέτασης. Θα επικεντρωθείτε επίσης στην ανάπτυξη των σωστών και απαραίτητων τεχνικών της κάθε εξέτασης και θα λαμβάνετε συνεχώς συμβουλές βελτίωσης από το έμπειρο διδακτικό μας προσωπικό.

Στη Rethink Education μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε:

  • IELTS Exam Prep
  • TOEFL Exam Prep
  • GMAT Exam Prep
  • GRE Exam Prep


Στα παραπάνω προγράμματα η γλώσσα διδασκαλίας είναι αποκλειστικά τα αγγλικά.

Στα προγράμματα GMAT και GRE υπάρχει συνεργασία με πτυχιούχο καθηγητή μαθηματικών για την ολοκληρωμένη προετοιμασία των σπουδαστών, στο γλωσσικό και το πρακτικό μέρος της εξέτασης. Και εδώ η διδασκαλία είναι στα αγγλικά.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραμμάτων Academic Exams είναι ο σπουδαστής να έχει επίπεδο τουλάχιστον B1 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών (Common European Framework).

Σε κάθε περίπτωση, το επίπεδο του σπουδαστή αξιολογείται από την Ακαδημαϊκή Διεύθυνση της Rethink Education κατά την αρχική συνάντηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής παρακολούθηση των προγραμμάτων Academic English – Exam Prep.


Study English

Ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει τις απαραίτητες δεξιότητες στη γλώσσα για την αντιμετώπιση των καθημερινών ακαδημαϊκών καταστάσεων σε ξενόγλωσσο περιβάλλον εκπαίδευσης καθώς και εξειδικευμένο πρόγραμμα εμπλουτισμού ακαδημαϊκών προσόντων.

Ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα Αγγλικών για φοιτητές που προετοιμάζονται για πανεπιστημιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες αγγλόφωνες χώρες.

Αν σκοπεύετε να πάτε σε πανεπιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε άλλη αγγλόφωνη χώρα, το απαιτούμενο επίπεδο IELTS είναι μια καλή αρχή, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για να μπορέσετε να αριστεύσετε στις σπουδές σας.

Το πρόγραμμα θα σας ωφελήσει καθώς θα διδαχθείτε ακαδημαϊκά αγγλικά και θα αναπτύξετε τις απαραίτητες δεξιότητες για τις σπουδές σας, έτσι ώστε να αντεπεξέλθετε με επιτυχία στο πανεπιστημιακό σας πρόγραμμα από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Το πρόγραμμα αποτελεί μια εξαιρετική προετοιμασία τόσο για προπτυχιακές όσο και μεταπτυχιακές σπουδές καθώς εστιάζει στις βασικές δεξιότητες που οι σπουδαστές χρειάζονται στο πανεπιστήμιο, όπως η διεξαγωγή έρευνας, η συμμετοχή σε ομαδικές παρουσιάσεις, η συγγραφή εκτεταμένων δοκιμίων και η εξάσκηση της κριτικής ανάλυσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραμμάτων Academic Study Skills είναι ο σπουδαστής να έχει επίπεδο τουλάχιστον B1 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών (Common European Framework).

Σε κάθε περίπτωση, το επίπεδο που χρειάζεται για την επιτυχή παρακολούθηση των προγραμμάτων Academic Skills εξαρτάται πάντα από τις ανάγκες του σπουδαστή και αξιολογείται από την Ακαδημαϊκή Διεύθυνση της Rethink Education κατά την αρχική συνάντηση.

Μαθαίνω καλύτερα

Τι θέλω να μάθω και γιατί;

Πόσο χρόνο έχω και μπορώ να αφιερώσω;

Ποιες προσωπικές μου εμπειρίες μπορούν να με βοηθήσουν στη γρήγορη εκμάθηση της γλώσσας;

Εάν μιλάω άλλες γλώσσες, ποια στοιχεία με βοήθησαν να τις μάθω;

Σε ποιες γλωσσικές δεξιότητες είμαι καλός και σε ποιες χρειάζομαι περισσότερη βοήθεια;

Η Ακαδημαϊκή Διεύθυνση του Κέντρου Rethink Education με την πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία των αγγλικών ως ξένη γλώσσα σε ενήλικους σπουδαστές, είναι σε θέση να σας βοηθήσει να επιλέξετε το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σας, καθώς και τον τρόπο εκπαίδευσης (με φυσική παρουσία, blended learning ή online learning).

We’ve got you covered!

Το Κέντρο μας, ως εγκεκριμένο εξεταστικό Κέντρο LanguageCert, σας δίνει τη δυνατότητα να επωφεληθείτε διπλά, βελτιώνοντας το επίπεδό σας στα Αγγλικά και πιστοποιώντας τις γνώσεις σας.

Παρακολουθώντας τα τμήματα ενηλίκων, από επίπεδο αρχαρίων Α1 μέχρι και επίπεδο Proficiency C2, μπορείτε να δώσετε τις εξετάσεις γλωσσομάθειας LanguageCert για να πιστοποιήσετε το επίπεδό σας. Οι γραπτές και οι προφορικές εξετάσεις είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και μπορείτε να τις δώσετε ξεχωριστά.

Εμείς, σας καλύπτουμε το κόστος της προφορικής εξέτασης LanguageCert του επιπέδου σας. Εσείς, καταβάλετε μόνο το γραπτό μέρος της εξέτασης, εφόσον επιθυμείτε να δώσετε και γραπτές εξετάσεις.