Μέθοδος  think

Η φιλοσοφία μας

Ζούμε σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από συνεχόμενες αλλαγές, πολυπλοκότητα και αντικρουόμενες ιδέες.
Οι αλλαγές αυτές σηματοδοτούν την εμφάνιση ενός νέου παγκόσμιου πλαισίου σχετικά με τον τρόπο μάθησης που επηρεάζει άμεσα την εκπαίδευση στο σύνολό της.

Ο νέος τρόπος εκπαίδευσης μας καλεί να επαναπροσδιορίσουμε το σκοπό της εκπαίδευσης και την οργάνωση της μάθησης. Η πολυπλοκότητα του σημερινού κόσμου απαιτεί μια νέα, ολοκληρωμένη προσέγγιση της εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία καλείται να συμβάλει σε μια καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η γνώση δημιουργείται, ελέγχεται, διαδίδεται, αποκτάται, επικυρώνεται ως σωστή και φυσικά χρησιμοποιείται.

Απαραίτητη είναι επίσης και η περαιτέρω ανάπτυξη των ηθικών αρχών που διέπουν την εκπαίδευση και τη γνώση ως κοινά αγαθά.

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του Rethink Education (Ανασχεδιασμός της Εκπαίδευσης) ξεκίνησε το 2012, με στόχο τη μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε όλη την ΕΕ, και σκοπό την κάλυψη της όλο και μεγαλύτερης ζήτησης υψηλών δεξιοτήτων και τη μείωση της ανεργίας.

Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται σε τρεις τομείς που χρήζουν μεταρρύθμισης:

 • ποιότητα
 • προσβασιμότητα
 • χρηματοδότηση

Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν στα εξής:

 • βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων
 • παροχή περισσότερων δυνατοτήτων για μαθητεία
 • προώθηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων
 • βελτίωση των δεξιοτήτων στις ξένες γλώσσες

Η μέθοδός μας

Στη Rethink Education πιστεύουμε ότι η γνώση προέρχεται μέσα από καθημερινές καταστάσεις, είτε σε φυσικό είτε σε online περιβάλλον, ξεφεύγοντας από τα αυστηρά όρια της τάξης, παρέχοντας τη δυνατότητα εξερεύνησης του κόσμου γύρω μας.

Παράλληλα με την εκμάθηση της ξένης γλώσσας δίνεται η ευκαιρία στους σπουδαστές κάθε ηλικίας να διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο και να αναπτύξουν δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία, η δημιουργική και κριτική σκέψη.

Η μέθοδος εκπαίδευσης είναι βασισμένη σε διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης και περιλαμβάνει:

 • Βιωματική εκπαίδευση μέσω της αποκλειστικής χρήση της ξένης γλώσσας (Experiential Learning)
 • Διδασκαλία προσαρμοσμένη σε όλους τους μαθησιακούς τύπους (κιναισθητικούς, ακουστικούς, οπτικούς, λεκτικούς)
 • Σύγχρονα μέσα διδασκαλίας (διαδραστικούς πίνακες, e-books, online platforms)
 • Ειδικά επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό ανά ηλικιακή ομάδα
  Projects, Drama, Simulation, Presentation & Debate
 • Χρήση Θετικών, Τεχνολογικών και Κοινωνικών Επιστημών για συνεχή εξερεύνηση μέσω της ξένης γλώσσας: CLIL (Content & Language Integrated Learning) & STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) Education

Τρόποι εκπαίδευσης

Στη Rethink Education ο μαθητής επιλέγει έναν ή συνδυασμό διαφορετικών τρόπων εκπαίδευσης, ανάλογα με τις ανάγκες του, τον ελεύθερό χρόνο του και τον τρόπο που θα τον βοηθήσει να φτάσει στους στόχους του.

Ανάλογα με την ηλικία, οι τρόποι εκπαίδευσης που μπορεί κάποιος να επιλέξει είναι οι εξής:

Παιδιά 4 έως 5 ετών

Με φυσική παρουσία στην τάξη – ομαδικά μαθήματα

Μάθε Περισσότερα

Παιδιά 6 έως 8 ετών

Με φυσική παρουσία στην τάξη – ομαδικά ή ατομικά μαθήματα

Μάθε Περισσότερα

Παιδιά και Έφηβοι 9 – 16 ετών

 • Με φυσική παρουσία στην τάξη– ομαδικά ή ατομικά μαθήματα
 • Blended μαθήματα (με φυσική παρουσία και online) – ομαδικά ή ατομικά μαθήματα

Μάθε Περισσότερα

Ενήλικες 17+

 • Με φυσική παρουσία στην τάξη – ομαδικά ή ατομικά μαθήματα
 • Blended μαθήματα (με φυσική παρουσία και online) – ομαδικά ή ατομικά μαθήματα
 • Αποκλειστικά online μαθήματα – ατομικά μαθήματα

Μάθε Περισσότερα

Μέτρα Προστασίας Covid-19

Οι καθηγητές μας

Το κέντρο μας