Ελληνικά

Ελληνικά > Πιστοποιήσεις

Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούμε στα τμήματα πιστοποιήσεων της ελληνικής γλώσσας καλύπτει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζεται ο ενήλικας σπουδαστής για την ταχύρρυθμη εκπαίδευσή του στη γλώσσα και στις τεχνικές των εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας της Ελληνομάθειας.

Τα τμήματα πιστοποιήσεων λειτουργούν επιπρόσθετα με την γενική γλωσσική εκπαίδευση των σπουδαστών, παρέχοντας ευελιξία σε όσους επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις να τα παρακολουθήσουν.

Σε όλα τα τμήματα πιστοποιήσεων διδάσκουν εξειδικευμένοι καθηγητές με μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία ελληνικών ως ξένη γλώσσα καθώς και σε τμήματα πιστοποιήσεων και σε συνδυασμό με τους σύμβουλους-καθηγητές φροντίζουν για την επιτυχία των σπουδαστών στις εξετάσεις καθώς:

  • Έχουν υποχρεωτικά όλα τα προσόντα για να διδάξουν ελληνικά
  • Έχουν άριστη γνώση των εξετάσεων και των απαιτήσεών τους καθώς και του τρόπου διεξαγωγής τους


Παρέχουμε τα κατάλληλα εφόδια για την επιτυχία στις εξετάσεις και την πλήρη εξοικείωση με τη διαδικασία του επιλεγμένου επιπέδου εξέτασης. Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για εισαγωγή αλλοδαπών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και σε αρκετούς επαγγελματικούς τομείς (π.χ. τουριστικά) κρίνεται απαραίτητη η κατοχή αντίστοιχου πιστοποιητικού.

Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας διεξάγονται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Μαθαίνω Ελληνικά

Προγράμματα σχεδιασμένα για να καλύψουν τις ανάγκες των σπουδαστών που χρειάζονται τα ελληνικά για την καθημερινή χρήση της γλώσσας.

Μέσα από ρεαλιστικές καταστάσεις, οι ενήλικες σπουδαστές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα προφορικά και να επικοινωνούν αποτελεσματικά, μαθαίνοντας τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα.

  • Συνεχή προφορική εξάσκηση
  • Αποτελεσματική ακουστική κατανόηση
  • Καθημερινές εκφράσεις
  • Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες