Γαλλικά

Γαλλικά > Παιδιά & Έφηβοι > Προετοιμασία για πανελλήνιες

Τα τμήματα προετοιμασίας για το ειδικό μάθημα των γαλλικών των Πανελληνίων Εξετάσεων απευθύνονται σε μαθητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ειδικό μάθημα και χρειάζονται βελτίωση του επιπέδου των γαλλικών τους, εξοικείωση με τη διαδικασία των εξετάσεων και εξάσκηση στις τεχνικές και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή τους έκβαση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι ο μαθητής να έχει επίπεδο τουλάχιστον B1 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών (Common European Framework).

Άμεση Επικοινωνία

Η ανάπτυξη ισχυρών δεξιοτήτων προφορικής επικοινωνίας παρέχει τα θεμέλια στους μαθητές για να διαβάζουν και να γράφουν αποτελεσματικά.

Τα προγράμματα γλώσσας στο Κέντρο Rethink Education δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να μιλήσουν από την πρώτη ημέρα.

Έτσι, αποκτούν άμεση αυτοπεποίθηση και ισχυρό κίνητρο για να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη γλώσσα και να αναπτύξουν όλες τις γλωσσικές δεξιότητες με επιτυχία.

Κατανόηση σημαίνει

  • Να ακούω σωστά τη γλώσσα να ομιλείται
  • Να μαθαίνω με βιωματικό τρόπο λέξεις και φράσεις
  • Να χρησιμοποιώ τη γλώσσα για να επικοινωνήσω
  • Να μαθαίνω μέσα από λάθη
  • Να αποκτώ γενικές γνώσεις μέσω της γλώσσας που μαθαίνω

    Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματά μας.