Γερμανικά

Γερμανικά > Παιδιά & Έφηβοι > 9-16 ετών

Οι μαθητές γνωρίζουν συστηματικά τη γερμανική γλώσσα μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον που εμπνέει τη μάθηση.

Τα μαθήματα γίνονται αποκλειστικά στη γερμανική γλώσσα χρησιμοποιώντας σύγχρονη βιβλιογραφία με θεματολογία ανάλογη της ηλικίας των μαθητών. Οι εκπαιδευτικές σειρές που χρησιμοποιούμε συνοδεύονται από ψηφιακό υλικό στο οποίο έχει πρόσβαση ο μαθητής στο σχολείο και στο σπίτι μέσα από ασφαλή διαδικτυακή πλατφόρμα (online activities, games and εκπαιδευτικά blogs).

Το πρόγραμμά μας στοχεύει να:

 • εμπλουτίσει το λεξιλόγιο των μαθητών
 • βελτιώσει την ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 • ενισχύσει τις απαραίτητες τεχνικές και μηχανισμούς επικοινωνίας που απαιτούνται στην καθημερινή χρήση της γλώσσας
 • ενδυναμώσει τη γνώση γύρω από τη γερμανική κουλτούρα και πολιτισμό
 • βοηθήσει στη βαθύτερη κατανόηση της γλώσσας
 • ενισχύσει τηναυτοπεποίθηση των μαθητών

Μαθήματα Γερμανικών

Τα μαθήματα γίνονται από έμπειρους εκπαιδευτικούς και οι μαθητές μας παράλληλα με τη γλώσσα διδάσκονται και την γερμανική κουλτούρα.

Προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για τις εξετάσεις πιστοποίησης της γερμανικής γλώσσας του Goethe Institut.

Ξεκινήστε νωρίς

 • Συνεχής εξάσκηση στη γλώσσα
 • Ομαδικές εργασίες
  Αποτελεσματική επικοινωνία
 • Επιτυχία στις εξετάσεις
 • Δώστε στο παιδί σας τα εφόδια που χρειάζεται από νωρίς