Γαλλικά

Γαλλικά > Παιδιά & Έφηβοι > Πιστοποιήσεις

Τμήματα προετοιμασίας εξετάσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Στο Rethink Education οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις DELF & DALF που διεξάγει το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας.

Από πιστοποίηση των βασικών γνώσεων και τη χρήση της γλώσσας στην καθημερινή ζωή (DELF A1 & A2) μέχρι την πιστοποίηση της ικανότητας να επικοινωνούν προφορικά και γραπτά σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων (DELF B1 & B2) έως την πιστοποίηση γνώσεων στο ανώτατο επίπεδο και σε εξειδικευμένα θέματα (DALF C1 & C2), οι μαθητές εκπαιδεύονται σε όλες τις απαραίτητες δεξιότητες στη γλώσσα από εξειδικευμένους και έμπειρους καθηγητές στη διδασκαλία των γαλλικών ως ξένη γλώσσα.

Το εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό και οι έμπειροι σύμβουλοι καθηγητές φροντίζουν για την επιτυχία των σπουδαστών στις εξετάσεις καθώς:

 • Διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για να διδάξουν γαλλικά ως ξένη γλώσσα
 • Έχουν άριστη γνώση των εξετάσεων και των απαιτήσεών τους καθώς και του τρόπου διεξαγωγής τους
 • Έχουν άριστη γνώση της γαλλικής κουλτούρας και του πολιτισμού
 • Οι περισσότεροι από τους καθηγητές μας έχουν διδάξει γαλλικά στο εξωτερικό και μιλούν πολλές γλώσσες

Άμεση Επικοινωνία

Η ανάπτυξη ισχυρών δεξιοτήτων προφορικής επικοινωνίας παρέχει τα θεμέλια στους μαθητές για να διαβάζουν και να γράφουν αποτελεσματικά.

Τα προγράμματα γλώσσας στο Κέντρο Rethink Education δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να μιλήσουν από την πρώτη ημέρα.

Έτσι, αποκτούν άμεση αυτοπεποίθηση και ισχυρό κίνητρο για να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη γλώσσα και να αναπτύξουν όλες τις γλωσσικές δεξιότητες με επιτυχία.

Κατανόηση σημαίνει

 • Να ακούω σωστά τη γλώσσα να ομιλείται
 • Να μαθαίνω με βιωματικό τρόπο λέξεις και φράσεις
 • Να χρησιμοποιώ τη γλώσσα για να επικοινωνήσω
 • Να μαθαίνω μέσα από λάθη
 • Να αποκτώ γενικές γνώσεις μέσω της γλώσσας που μαθαίνω

  Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματά μας.