Γαλλικά

Γαλλικά > Παιδιά & Έφηβοι > 9-16 ετών

Οι μαθητές γνωρίζουν συστηματικά τη γαλλική γλώσσα μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον που εμπνέει τη μάθηση.

Τα μαθήματα γίνονται αποκλειστικά στη γαλλική γλώσσα χρησιμοποιώντας σύγχρονη βιβλιογραφία με θεματολογία ανάλογη της ηλικίας των μαθητών. Οι εκπαιδευτικές σειρές που χρησιμοποιούμε συνοδεύονται από ψηφιακό υλικό στο οποίο έχει πρόσβαση ο μαθητής στο σχολείο και στο σπίτι μέσα από ασφαλή διαδικτυακή πλατφόρμα (online activities, games and εκπαιδευτικά blogs).

Το πρόγραμμά μας στοχεύει:

 • Στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών
 • Στη βελτίωση της ικανότητας για γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Στη σωστή κατανόηση της γλώσσας
 • Στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών
 • Στον εμπλουτισμό των γενικών τους γνώσεων μέσα από ειδικά διαμορφωμένο CLIL (Content & Language Integrated Learning) εκπαιδευτικό υλικό
 • Στο να τους βοηθήσει να γνωρίσουν τις επιστήμες μέσα από τη διερευνητική μάθηση που προσφέρει το STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
 • Στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων παρουσίασης και ρητορικής (Presentation & Debate Skills) μέσα από Projects

Άμεση Επικοινωνία

Η ανάπτυξη ισχυρών δεξιοτήτων προφορικής επικοινωνίας παρέχει τα θεμέλια στους μαθητές για να διαβάζουν και να γράφουν αποτελεσματικά.

Τα προγράμματα γλώσσας στο Κέντρο Rethink Education δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να μιλήσουν από την πρώτη ημέρα.

Έτσι, αποκτούν άμεση αυτοπεποίθηση και ισχυρό κίνητρο για να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη γλώσσα και να αναπτύξουν όλες τις γλωσσικές δεξιότητες με επιτυχία.

Κατανόηση σημαίνει

 • Να ακούω σωστά τη γλώσσα να ομιλείται
 • Να μαθαίνω με βιωματικό τρόπο λέξεις και φράσεις
 • Να χρησιμοποιώ τη γλώσσα για να επικοινωνήσω
 • Να μαθαίνω μέσα από λάθη
 • Να αποκτώ γενικές γνώσεις μέσω της γλώσσας που μαθαίνω

  Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματά μας.