Αγγλικά

Αγγλικά > Ενήλικες> Πιστοποιήσεις

Στη Rethink Education γίνεται ξεκάθαρος διαχωρισμός των ενηλίκων σπουδαστών σε εκείνους που επιθυμούν απλά να μάθουν τη γλώσσα για πρακτικούς λόγους, και σε εκείνους που επιθυμούν να πιστοποιήσουν το επίπεδό τους μέσω εξετάσεων.

Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούμε στα τμήματα πιστοποιήσεων, καλύπτει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζεται ο ενήλικας σπουδαστής, για την ταχύρρυθμη εκπαίδευσή του στη γλώσσα και στις τεχνικές των εξετάσεων πιστοποίησης.

Τα τμήματα πιστοποιήσεων λειτουργούν επιπρόσθετα με την γενική γλωσσική εκπαίδευση των σπουδαστών, παρέχοντας ευελιξία σε όσους επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις να τα παρακολουθήσουν.

Ταυτόχρονα με τη μέθοδο της Rethink Education και τη συστηματική προετοιμασία όλων των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τις πιστοποιήσεις της αγγλικής γλώσσας, όλα τα τμήματα προετοιμασίας εξετάσεων περιλαμβάνουν:

  • Πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις δεξιότητες της πιστοποίησης
  • Επιπλέον ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ χωρίς χρέωση
  • Virtual Classroom Exam Prep από Β2 επίπεδο και πάνω.


Όλα τα τμήματα πιστοποιήσεων διδάσκουν εξειδικευμένοι καθηγητές με μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία αγγλικών ως ξένη γλώσσα καθώς και σε τμήματα πιστοποιήσεων και σε συνδυασμό με τους σύμβουλους-καθηγητές φροντίζουν για την επιτυχία των σπουδαστών στις εξετάσεις, καθώς:

– Διαθέτουν όλα τα απαίτητα προσόντα για να διδάξουν αγγλικά ως ξένη γλώσσα

– Η γλώσσα διδασκαλίας είναι αποκλειστικά η αγγλική γλώσσα

– Έχουν άριστη γνώση των εξετάσεων και των απαιτήσεών τους καθώς και του τρόπου διεξαγωγής τους

Σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους φορείς πιστοποίησης, παρέχουμε τα κατάλληλα εφόδια για την επιτυχία στις εξετάσεις και την πλήρη εξοικείωση με τη διαδικασία της επιλεγμένης εξέτασης.

Πριν αποφασίσουμε μαζί ποια πιστοποίηση θα δώσετε, θα σας συμβουλεύσουμε αναλυτικά για τις δυνατότητες που σας παρέχει κάθε εξεταστικός φορέας, τις προσφερόμενες εξετάσεις και ποια είναι η κατάλληλη για να καλύψει τις δικές σας ανάγκες. Θέλουμε η επιλογή σας να είναι συνειδητή, για να είμαστε σίγουροι ότι τελικά θα έχετε κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή.

Μαθαίνω καλύτερα

Τι θέλω να μάθω και γιατί;

Πόσο χρόνο έχω και μπορώ να αφιερώσω;

Ποιες προσωπικές μου εμπειρίες μπορούν να με βοηθήσουν στη γρήγορη εκμάθηση της γλώσσας;

Εάν μιλάω άλλες γλώσσες, ποια στοιχεία με βοήθησαν να τις μάθω;

Σε ποιες γλωσσικές δεξιότητες είμαι καλός και σε ποιες χρειάζομαι περισσότερη βοήθεια;

Η Ακαδημαϊκή Διεύθυνση του Κέντρου Rethink Education με την πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία των αγγλικών ως ξένη γλώσσα σε ενήλικους σπουδαστές, είναι σε θέση να σας βοηθήσει να επιλέξετε το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σας, καθώς και τον τρόπο εκπαίδευσης (με φυσική παρουσία, blended learning ή online learning).

We’ve got you covered!

Το Κέντρο μας, σας δίνει τη δυνατότητα να επωφεληθείτε διπλά, βελτιώνοντας το επίπεδό σας στα Αγγλικά και πιστοποιώντας τις γνώσεις σας.

Παρακολουθώντας τα τμήματα ενηλίκων, από επίπεδο αρχαρίων Α1 μέχρι και επίπεδο Proficiency C2, μπορείτε να δώσετε εξετάσεις γλωσσομάθειας για τους φορείς Cambridge Assessment English, Michigan Language Assessment ή English Speaking Board (ESB) για να πιστοποιήσετε το επίπεδό σας. 

Και οι τρεις φορείς πιστοποίησης επιπέδου γλωσσομάθειας αναγνωρίζονται στο εξωτερικό (ισχύουν προϋποθέσεις), αλλά στον ΑΣΕΠ.