Αγγλικά

Αγγλικά > Παιδιά & Έφηβοι > 4-5 ετών

Το πρόγραμμα αποτελεί μία εισαγωγή στη γλώσσα και βασίζεται στο δημιουργικό παιχνίδι, τα παραμύθια, το τραγούδι (chants, rhymes), την κίνηση, το θεατρικό παιχνίδι και τις χειροτεχνίες. Τα παιδιά μαθαίνουν χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους.
Επίσης, τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν το Αγγλικό αλφάβητο, τα χρώματα, τους αριθμούς και το βασικό λεξιλόγιο από το άμεσο περιβάλλον τους μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες.

Όλη η διδασκαλία γίνεται στα αγγλικά από εξειδικευμένους καθηγητές στη διδασκαλία μικρών και πολύ μικρών σπουδαστών, σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες και ασφαλές περιβάλλον και στα πρότυπα ξενόγλωσσων νηπιαγωγείων.

Στόχος των προγραμμάτων προσχολικής ηλικίας είναι:

  • Η κοινωνικοποίηση και η αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά και τους δασκάλους
  • Η ενθάρρυνση των κοινωνικών δεξιοτήτων, της υπεύθυνης συμπεριφοράς και του αλληλοσεβασμού μέσω του ομαδικού παιχνιδιού
  • Η καλλιέργεια της συναισθηματικής ανάπτυξης μέσω της συνεργασίας, της απόκτησης μιας θετικής εικόνας του παιδιού για τον εαυτό του, καθώς και μέσω της ανάπτυξης αμοιβαίων σχέσεων εμπιστοσύνης και προσωπικής ανεξαρτησίας
  • Η σωστή συμπεριφορά απέναντι στη μάθηση: Οι μαθητές μαθαίνουν να ακούν τις οδηγίες και να εστιάζουν σε κατευθυνόμενες δραστηριότητες με σκοπό την ανάπτυξη της προσοχής τους
  • Η εξοικείωση με την αγγλική προφορική γλώσσα μέσω αλληλεπίδρασης στην τάξη και μέσω προσχολικών τραγουδιών
  • Η ανάπτυξη βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων
  • Η εκμάθηση λεπτών κινητικών ικανοτήτων και μια πρώτη εξοικείωση με τα μαθηματικά

ειδικά σχεδιασμένα επιτραπέζια παιχνίδια, θεατρικό παιχνίδι, διαδραστικό, μίμηση, τραγούδια, μουσικό κινητικό παιχνίδι, προσομοίωση μαγειρικής, παιδικά, ταινίες στα αγγλικά, χειροτεχνίες

Δώστε τη δυνατότητα στο παιδί σας να μεγαλώσει μέσα
σε ένα αγγλόφωνο περιβάλλον