Ισπανικά

Ισπανικά > Παιδιά & Έφηβοι > Πιστοποιήσεις

Τμήματα προετοιμασίας εξετάσεων του Instituto Cervantes.

Στο Rethink Education οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) που διεξάγει το Instituto Cervantes.

Από πιστοποίηση των βασικών γνώσεων και τη χρήση της γλώσσας στην καθημερινή ζωή και την κάλυψη άμεσων αναγκών (DELE A1 & A2) μέχρι την πιστοποίηση της ικανότητας να επικοινωνούν προφορικά και γραπτά με σαφήνεια σε ένα ευρύ φάσμα τόσο συγκεκριμένων όσο και αφηρημένων θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος (DELE B1 & B2) έως την πιστοποίηση γνώσεων στο ανώτατο επίπεδο και σε σύνθετα ή εξειδικευμένα θέματα (DELE C1 & C2), οι μαθητές εκπαιδεύονται σε όλες τις απαραίτητες δεξιότητες στη γλώσσα από εξειδικευμένους και έμπειρους καθηγητές στη διδασκαλία των ισπανικών ως ξένη γλώσσα.

Το εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό και οι έμπειροι σύμβουλοι καθηγητές φροντίζουν για την επιτυχία των σπουδαστών στις εξετάσεις καθώς:

– Έχουν υποχρεωτικά όλα τα προσόντα για να διδάξουν ισπανικά ως ξένη γλώσσα

– Έχουν άριστη γνώση των εξετάσεων και των απαιτήσεών τους καθώς και του τρόπου διεξαγωγής τους

– Όλοι έχουν άριστη γνώση της ισπανικής κουλτούρας και του πολιτισμού
– Οι περισσότεροι από τους καθηγητές μας έχουν διδάξει ισπανικά στο εξωτερικό και μιλούν πολλές γλώσσες

Ισπανικά για παιδιά & έφηβους

Επιλέξτε ανάμεσα στα παιδικά ή εφηβικά προγράμματα ισπανικών για το παιδί σας και δώστε του την απαραίτητη βάση που χρειάζεται για έναν κόσμο γεμάτο μελλοντικές ευκαιρίες.

Μαθαίνοντας ισπανικά, μια από τις περισσότερο ομιλούμενες γλώσσες του κόσμου, το παιδί σας θα αποκτήσει πολύτιμα προσόντα από μικρή ηλικία καθώς θα μπορεί να επικοινωνεί σε μια από τις πιο όμορφες γλώσσες και με εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο.

  • Αποκλειστική χρήση της ισπανικής γλώσσας

  • Γνωριμία με την ισπανική κουλτούρα

  • Βιωματικός τρόπος εκμάθησης της γλώσσας

Όλο και περισσότεροι επιλέγουν τα ισπανικά ως τη βασική δεύτερη γλώσσα για τα παιδιά τους, αναγνωρίζοντας τα οφέλη που αποκομίζουν τα παιδιά μαθαίνοντας μια από τις πιο σημαντικές γλώσσες από μικρή ηλικία.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες