Αγγλικά

Αγγλικά > Ενήλικες> Γενικά Αγγλικά

Τα τμήματα ενηλίκων γενικών αγγλικών καλύπτουν όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας, από A1 έως και C2 επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

Στόχος των προγραμμάτων γενικών αγγλικών είναι να αναπτυχθούν οι απαραίτητες για τους ενήλικους σπουδαστές δεξιότητες, κυρίως στην προφορική επικοινωνία και την ακουστική κατανόηση, αλλά και οι ανάλογες δεξιότητες στον γραπτό λόγο και την κατανόηση κειμένου.

Μέσα από προσεκτικά επιλεγμένη βιβλιογραφία διεθνών εκδοτικών οίκων και με θεματολογία αποκλειστικά μέσα από την προσωπική και επαγγελματική καθημερινότητα των ενηλίκων, οι σπουδαστές καλύπτουν όλο το φάσμα των απαραίτητων δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Αποκλειστική χρήση της αγγλικής γλώσσας
  • Αυθεντικά κείμενα για κατανόηση της γλώσσας σε πραγματικές καταστάσεις, προσφέροντας αμέτρητες ευκαιρίες για συζήτηση
  • Αυθεντική χρήση της γλώσσας για αποτελεσματικότερη εξάσκηση της ακουστικής κατανόησης
  • Videos για εμπέδωση των φαινομένων μέσα από καθημερινές καταστάσεις
  • Online workbook και e-booksγια περαιτέρω εμπέδωση και εξάσκηση
  • Projects και simulations βασισμένα σε πραγματικά γεγονότα και καταστάσεις για πρακτική εφαρμογή της γλώσσας
  • Πλήρως διαδραστικό μάθημα για διατήρηση αμείωτου ενδιαφέροντος των σπουδαστών
  • Πολιτιστικά και κοινωνικά στοιχεία του τρόπου ζωής από τις αγγλόφωνες χώρες για ολοκληρωμένη κατανόηση της χρήσης της γλώσσας
  • Τα τμήματα ενηλίκων χωρίζονται ανάλογα με το επίπεδο των σπουδαστών και μπορούν να είναι σύντομης ή μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, ανάλογα τις ανάγκες που επιθυμούν να καλύψουν οι σπουδαστές και το χρονικό διάστημα που απαιτείται.

Μαθαίνω καλύτερα

Τι θέλω να μάθω και γιατί;

Πόσο χρόνο έχω και μπορώ να αφιερώσω;

Ποιες προσωπικές μου εμπειρίες μπορούν να με βοηθήσουν στη γρήγορη εκμάθηση της γλώσσας;

Εάν μιλάω άλλες γλώσσες, ποια στοιχεία με βοήθησαν να τις μάθω;

Σε ποιες γλωσσικές δεξιότητες είμαι καλός και σε ποιες χρειάζομαι περισσότερη βοήθεια;

Η Ακαδημαϊκή Διεύθυνση του Κέντρου Rethink Education με την πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία των αγγλικών ως ξένη γλώσσα σε ενήλικους σπουδαστές, είναι σε θέση να σας βοηθήσει να επιλέξετε το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σας, καθώς και τον τρόπο εκπαίδευσης (με φυσική παρουσία, blended learning ή online learning).

We’ve got you covered!

Το Κέντρο μας, ως εγκεκριμένο εξεταστικό Κέντρο LanguageCert, σας δίνει τη δυνατότητα να επωφεληθείτε διπλά, βελτιώνοντας το επίπεδό σας στα Αγγλικά και πιστοποιώντας τις γνώσεις σας.

Παρακολουθώντας τα τμήματα ενηλίκων, από επίπεδο αρχαρίων Α1 μέχρι και επίπεδο Proficiency C2, μπορείτε να δώσετε τις εξετάσεις γλωσσομάθειας LanguageCert για να πιστοποιήσετε το επίπεδό σας. Οι γραπτές και οι προφορικές εξετάσεις είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και μπορείτε να τις δώσετε ξεχωριστά.

Εμείς, σας καλύπτουμε το κόστος της προφορικής εξέτασης LanguageCert του επιπέδου σας. Εσείς, καταβάλετε μόνο το γραπτό μέρος της εξέτασης, εφόσον επιθυμείτε να δώσετε και γραπτές εξετάσεις.