Γερμανικά

Γερμανικά > Ενήλικες > Πιστοποιήσεις

Στη Rethink Education γίνεται ξεκάθαρος διαχωρισμός των ενηλίκων σπουδαστών σε εκείνους που επιθυμούν απλά να μάθουν τη γλώσσα για πρακτικούς λόγους, και σε εκείνους που επιθυμούν να πιστοποιήσουν το επίπεδό τους μέσω εξετάσεων.

Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούμε στα τμήματα πιστοποιήσεων καλύπτει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζεται ο ενήλικας σπουδαστής, για την ταχύρρυθμη εκπαίδευσή του στη γλώσσα και στις τεχνικές των εξετάσεων πιστοποίησης.

Τα τμήματα πιστοποιήσεων λειτουργούν επιπρόσθετα με την γενική γλωσσική εκπαίδευση των σπουδαστών, παρέχοντας ευελιξία σε όσους επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις να τα παρακολουθήσουν.

Ταυτόχρονα με τη μέθοδο της Rethink Education και τη συστηματική προετοιμασία όλων των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τις πιστοποιήσεις της γερμανικής γλώσσας.

Όλα τα τμήματα πιστοποιήσεων διδάσκουν εξειδικευμένοι καθηγητές με μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία γερμανικών ως ξένη γλώσσα καθώς και σε τμήματα πιστοποιήσεων και σε συνδυασμό με τους σύμβουλους-καθηγητές φροντίζουν για την επιτυχία των σπουδαστών στις εξετάσεις καθώς:

  • Διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για να διδάξουν γερμανικά ως ξένη γλώσσα
  • Η γλώσσα διδασκαλίας είναι αποκλειστικά η γερμανική γλώσσα
  • Έχουν άριστη γνώση των εξετάσεων και των απαιτήσεών τους καθώς και του τρόπου διεξαγωγής τους

    Σε συνεργασία με το Goethe-Institut, παρέχουμε τα κατάλληλα εφόδια για την επιτυχία στις εξετάσεις και την πλήρη εξοικείωση με τη διαδικασία της επιλεγμένης εξέτασης.

Ταχύρρυθμα Γερμανικά

Θέλεις να σπουδάσεις ή ψάχνεις για εργασία στη Γερμανία;
Επέλεξε τώρα ένα από τα ταχύρρυθμα τμήματα γερμανικών και απόκτησε το επίπεδο που σου ζητείται.

Μέσα σε τρεις μήνες μάθε να μιλάς και να χρησιμοποιείς τη γλώσσα για τις άμεσες καθημερινές ανάγκες σου.

Χρειάζεσαι ανώτερο επίπεδο; Συνέχισε τα καθημερινά εντατικά μαθήματα και απέκτησε Β2 επίπεδο μέσα σε ένα μόλις χρόνο.

Γιατί;

  • Για άμεση επιτυχία στους στόχους σου
  • Για άριστη γνώση της γλώσσας
  • Για να κάνεις τη διαφορά στο χώρο εργασίας σου
  • Το πρόγραμμα έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία σπουδαστές που αναζητούσαν εργασία στη Γερμανία, παρακολούθησαν το εντατικό πρόγραμμα γερμανικών, εξασφάλισαν τη θέση εργασίας τους ως ιατρικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί αλλά και σύμβουλοι επιχειρήσεων και αυτή τη στιγμή διαπρέπουν στον τομέα τους.