Γερμανικά

Παιδιά & έφηβοι

Παιδιά 4 έως 5 ετών

Ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα για μικρούς και πολύ μικρούς μαθητές

Παιδιά 6 έως 8 ετών

Προγράμματα γερμανικής γλώσσας για παιδιά από Α έως Γ Δημοτικού

Παιδιά και Έφηβοι 9 έως 16 ετών

Προγράμματα γερμανικής γλώσσας για παιδιά από Δ Δημοτικού έως B Λυκείου

Πιστοποιήσεις για 12+

Προετοιμασίας εξετάσεων των μεγαλύτερων και διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων πιστοποίησης γλωσσομάθειας.

Προετοιμασία για Πανελλήνιες

Προετοιμασία για το ειδικό μάθημα των γερμανικών των Πανελληνίων Εξετάσεων

Τμήματα Γλωσσικών Δεξιοτήτων

Σύντομης διάρκειας εντατικά προγράμματα που καλύπτουν τις απαραίτητες δεξιότητες στη γλώσσα

Ενήλικες

Γενικά Γερμανικά

Προγράμματα Γερμανικών για ενήλικες από 16+ ετών

Τμήμα Πιστοποιήσεων

Προετοιμασίας εξετάσεων των μεγαλύτερων και διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων πιστοποίησης γλωσσομάθειας.

Ακαδημαϊκά Γερμανικά-ΤestDaf

Προγράμματα προετοιμασίας εξετάσεων TestDaf

Τμήματα Γλωσσικών Δεξιοτήτων

Σύντομης διάρκειας εντατικά προγράμματα που καλύπτουν τις απαραίτητες δεξιότητες στη γλώσσα

Επιπλέον Γλώσσες

Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, εφήβους και ενήλικες