Γερμανικά

Γερμανικά > Ενήλικες > Ακαδημαϊκά Γερμανικά – TestDaf

Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα ακαδημαϊκών γερμανικών για Φοιτητές και Ενήλικες.

Το πρόγραμμα σπουδών Academic German της Rethink Education απευθύνεται σε μαθητές, φοιτητές και ενήλικους σπουδαστές και χωρίζεται ανάλογα την ηλικία των σπουδαστών, το επίπεδο γλωσσομάθειας καθώς και τις ανάγκες που χρειάζονται οι σπουδαστές να καλύψουν από ένα πρόγραμμα Academic German.

Το πρόγραμμα οδηγεί στη συμμετοχή στην ακαδημαϊκού επιπέδου εξέταση TestDaf, απαραίτητo πιστοποιητικό για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Γερμανίας ή για εργασία.

TestDaf
Πρόκειται για μια εξέταση αναγνωρισμένη διεθνώς και η επιτυχής απόκτηση του πιστοποιητικού αποδεικνύει ότι πληροίτε τις γλωσσικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εισαγωγή σε όλες σχεδόν τις σχολές και τους κλάδους σπουδών των γερμανικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Στο παραπάνω πρόγραμμα η γλώσσα διδασκαλίας είναι αποκλειστικά τα γερμανικά.

Ειδικά εκπαιδευμένοι καθηγητές στη μεθοδολογία των συγκεκριμένων εξετάσεων αλλά και στη διαδικασία αξιολόγησής τους, προετοιμάζουν τους σπουδαστές για σίγουρη επιτυχία στις εξετάσεις.

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος υπάρχει τακτική πρακτική εξάσκηση για να συνηθίσετε να εργάζεστε υπό συνθήκες εξέτασης. Θα επικεντρωθείτε επίσης στην ανάπτυξη των σωστών και απαραίτητων τεχνικών της κάθε εξέτασης και θα λαμβάνετε συνεχώς συμβουλές βελτίωσης από το έμπειρο διδακτικό μας προσωπικό.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραμμάτων Academic Exams – TestDaf είναι ο σπουδαστής να έχει επίπεδο τουλάχιστον B1 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών (Common European Framework).

Σε κάθε περίπτωση, το επίπεδο που χρειάζεται για την επιτυχή παρακολούθηση των προγραμμάτων Academic Exams – TestDaf εξαρτάται πάντα από τις ανάγκες του σπουδαστή και αξιολογείται από την Ακαδημαϊκή Διεύθυνση και τον Καθηγητή – Σύμβουλο γερμανικών της Rethink Education κατά την αρχική συνάντηση.

Ταχύρρυθμα Γερμανικά

Θέλεις να σπουδάσεις ή ψάχνεις για εργασία στη Γερμανία;
Επέλεξε τώρα ένα από τα ταχύρρυθμα τμήματα γερμανικών και απόκτησε το επίπεδο που σου ζητείται.

Μέσα σε τρεις μήνες μάθε να μιλάς και να χρησιμοποιείς τη γλώσσα για τις άμεσες καθημερινές ανάγκες σου.

Χρειάζεσαι ανώτερο επίπεδο; Συνέχισε τα καθημερινά εντατικά μαθήματα και απέκτησε Β2 επίπεδο μέσα σε ένα μόλις χρόνο.

Γιατί;

  • Για άμεση επιτυχία στους στόχους σου
  • Για άριστη γνώση της γλώσσας
  • Για να κάνεις τη διαφορά στο χώρο εργασίας σου
  • Το πρόγραμμα έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία σπουδαστές που αναζητούσαν εργασία στη Γερμανία, παρακολούθησαν το εντατικό πρόγραμμα γερμανικών, εξασφάλισαν τη θέση εργασίας τους ως ιατρικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί αλλά και σύμβουλοι επιχειρήσεων και αυτή τη στιγμή διαπρέπουν στον τομέα τους.