Γαλλικά

Γαλλικά > Ενήλικες> Γενικά Γαλλικά

Τα τμήματα ενηλίκων γενικών γαλλικών καλύπτουν όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας, από A1 έως και C2 επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

Στόχος των προγραμμάτων γενικών αγγλικών είναι να αναπτυχθούν οι απαραίτητες για τους ενήλικους σπουδαστές δεξιότητες, κυρίως στην προφορική επικοινωνία και την ακουστική κατανόηση, αλλά και οι ανάλογες δεξιότητες στον γραπτό λόγο και την κατανόηση κειμένου.

Μέσα από προσεκτικά επιλεγμένη βιβλιογραφία διεθνών εκδοτικών οίκων και με θεματολογία αποκλειστικά μέσα από την προσωπική και επαγγελματική καθημερινότητα των ενηλίκων, οι σπουδαστές καλύπτουν όλο το φάσμα των απαραίτητων δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Αποκλειστική χρήση της γαλλικής γλώσσας
 • Αυθεντικά κείμενα για κατανόηση της γλώσσας σε πραγματικές καταστάσεις, προσφέροντας αμέτρητες ευκαιρίες για συζήτηση
 • Αυθεντική χρήση της γλώσσας για αποτελεσματικότερη εξάσκηση της ακουστικής κατανόησης
 • Videos για εμπέδωση των φαινομένων μέσα από καθημερινές καταστάσεις
 • Online workbook και e-booksγια περαιτέρω εμπέδωση και εξάσκηση
  Projects και simulations βασισμένα σε πραγματικά γεγονότα και καταστάσεις για πρακτική εφαρμογή της γλώσσας
 • Πλήρως διαδραστικό μάθημα για διατήρηση αμείωτου ενδιαφέροντος των σπουδαστών
 • Πολιτιστικά και κοινωνικά στοιχεία του τρόπου ζωής από τις γαλλόφωνες χώρες για ολοκληρωμένη κατανόηση της χρήσης της γλώσσας


Τα τμήματα ενηλίκων χωρίζονται ανάλογα με το επίπεδο των σπουδαστών και μπορούν να είναι σύντομης ή μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, ανάλογα τις ανάγκες που επιθυμούν να καλύψουν οι σπουδαστές και το χρονικό διάστημα που απαιτείται.

Άμεση Επικοινωνία

Η ανάπτυξη ισχυρών δεξιοτήτων προφορικής επικοινωνίας παρέχει τα θεμέλια στους μαθητές για να διαβάζουν και να γράφουν αποτελεσματικά.

Τα προγράμματα γλώσσας στο Κέντρο Rethink Education δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να μιλήσουν από την πρώτη ημέρα.

Έτσι, αποκτούν άμεση αυτοπεποίθηση και ισχυρό κίνητρο για να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη γλώσσα και να αναπτύξουν όλες τις γλωσσικές δεξιότητες με επιτυχία.

Κατανόηση σημαίνει

 • Να ακούω σωστά τη γλώσσα να ομιλείται
 • Να μαθαίνω με βιωματικό τρόπο λέξεις και φράσεις
 • Να χρησιμοποιώ τη γλώσσα για να επικοινωνήσω
 • Να μαθαίνω μέσα από λάθη
 • Να αποκτώ γενικές γνώσεις μέσω της γλώσσας που μαθαίνω

  Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματά μας.