Γερμανικά

Γερμανικά > Παιδιά & Έφηβοι  > Πιστοποιήσεις

Τμήματα προετοιμασίας εξετάσεων του Goethe Institut.

Στο Rethink Education οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις Goethe-Zertifikat που διεξάγει το Goethe Institut.

Από πιστοποίηση των βασικών γνώσεων και τη χρήση της γλώσσας στην καθημερινή ζωή και την κάλυψη άμεσων αναγκών (Goethe-Zertifikat A1 & A2) μέχρι την πιστοποίηση της ικανότητας να επικοινωνούν προφορικά και γραπτά με σαφήνεια, σε ένα ευρύ φάσμα τόσο συγκεκριμένων όσο και αφηρημένων ή επιστημονικών θεμάτων (Goethe-Zertifikat B1 & B2), έως την πιστοποίηση γνώσεων στο ανώτατο επίπεδο και σε σύνθετα ή εξειδικευμένα θέματα (Goethe-Zertifikat C1 & C2), οι μαθητές εκπαιδεύονται σε όλες τις απαραίτητες δεξιότητες στη γλώσσα από εξειδικευμένους και έμπειρους καθηγητές στη διδασκαλία των γερμανικών ως ξένη γλώσσα.

Το εξειδικευμένο προσωπικό και οι έμπειροι σύμβουλοι καθηγητές φροντίζουν για την επιτυχία των σπουδαστών στις εξετάσεις καθώς:

Διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για να διδάξουν γερμανικά ως ξένη γλώσσα

  • Έχουν άριστη γνώση των εξετάσεων και των απαιτήσεών τους καθώς και του τρόπου διεξαγωγής τους
  • Έχουν άριστη γνώση της γερμανικής κουλτούρας και του πολιτισμού
  • Οι περισσότεροι από τους καθηγητές μας έχουν διδάξει γερμανικά στο εξωτερικό και μιλούν πολλές γλώσσες

Μαθήματα Γερμανικών

Τα μαθήματα γίνονται από έμπειρους εκπαιδευτικούς και οι μαθητές μας παράλληλα με τη γλώσσα διδάσκονται και την γερμανική κουλτούρα.

Προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για τις εξετάσεις πιστοποίησης της γερμανικής γλώσσας του Goethe Institut.

Ξεκινήστε νωρίς

  • Συνεχής εξάσκηση στη γλώσσα
  • Ομαδικές εργασίες
    Αποτελεσματική επικοινωνία
  • Επιτυχία στις εξετάσεις
  • Δώστε στο παιδί σας τα εφόδια που χρειάζεται από νωρίς