Γαλλικά

Παιδιά & Έφηβοι

Παιδιά 4 έως 5 ετών

Ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα για μικρούς και πολύ μικρούς μαθητές

Παιδιά 6 έως 8 ετών

Προγράμματα γαλλικής γλώσσας για παιδιά από Α έως Γ Δημοτικού

Παιδιά και Έφηβοι 9 έως 16 ετών

Προγράμματα γαλλική γλώσσας για παιδιά από Δ Δημοτικού έως B Λυκείου

Πιστοποιήσεις για 12+

Προετοιμασίας εξετάσεων των μεγαλύτερων και διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων πιστοποίησης γλωσσομάθειας.

Προετοιμασία για Πανελλήνιες

Προετοιμασία για το ειδικό μάθημα των γαλλικών των Πανελληνίων Εξετάσεων

Τμήματα Γλωσσικών Δεξιοτήτων

Σύντομης διάρκειας εντατικά προγράμματα που καλύπτουν τις απαραίτητες δεξιότητες στη γλώσσα

Ενήλικες

Γενικά Γαλλικά

Προγράμματα γαλλικών για ενήλικες από 16+ ετών

Τμήμα Πιστοποιήσεων

Προετοιμασίας εξετάσεων των μεγαλύτερων και διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων πιστοποίησης γλωσσομάθειας.

Τμήματα Γλωσσικών Δεξιοτήτων

Σύντομης διάρκειας εντατικά προγράμματα που καλύπτουν τις απαραίτητες δεξιότητες στη γλώσσα

Επιπλέον Γλώσσες

Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, εφήβους και ενήλικες